Bij de diensten

Vijftig dagen duurt de paastijd, en op de vijftigste dag is het Pinksteren, wat ook teruggaat op het oude Griekse woord voor ‘vijftig’. Kortom: er is tijd om te wennen en te werken aan het paasbestaan. De schrijver van de brief aan de gemeente in Kolosse, een stad aan de westkant van Klein-Azië (het huidige Turkije), beschrijft dat bestaan met de metafoor van de kleding: wie met Christus is opgestaan bekleedt zich met medeleven, zachtmoedigheid, geduld én met de mantel der liefde. Zo krijgt de uitdrukking ‘er op je paasbest’ uit zien een verdiepende betekenis. In de bijbel zie je vaker dat ‘je bekleden met…’ een manier is om iemands nieuwe identiteit te beschrijven. Jozef krijgt een mantel aangemeten van zijn vader Jakob en Elia geeft zijn profetentaak door aan Elisa door hem zijn mantel te overhandigen. In de paastijd klinkt er een aantal van deze kledijverhalen en -teksten, ook al is het aantal zondagen daarvoor beperkt i.v.m. gastpredikanten en diensten met cantate.

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, gaat ds. Jan Tom Schneider voor, in het dagelijks leven coördinator Geestelijke Verzorging van het Veteraneninstituut. Op 12 mei wordt het Avondmaal gevierd in de dienst en de zondag er op volgend, 19 mei, leidt ds. Alex van Ligten uit Sneek de dienst. Op de laatste zondag van mei (10.30 uur) klinkt in de dienst cantate ‘Ihr werdet weinen und heulen’ (BWV 103). Diezelfde ochtend is er ook een Minikerkdienst, een kerkdienst voor de allerkleinsten. Die begint om 9.30 uur. De laatste dienst van de meimaand is op donderdag 30 mei, Hemelvaart, in de vorm van een ochtendgebed dat om 10.00 uur begint. Ds. Aafke Zaal gaat voor in de dienst met Avondmaal op 2 juni.

Evensong op 12 mei

Op 12 mei is er weer een Evensong, een prachtige liturgische vorm om de zondag mee af te sluiten en de (werk)week te beginnen. Voor het eerst zal het Kloosterkerkkoor zelf de Evensong gaan zingen onder leiding van Daniël Rouwkema. Welkom om 17.00 uur!

Vierhonderd jaar later: Johan van Oldebarnevelt in de Kloosterkerk

In het Museumkwartier Den Haag staat deze zomer de Gouden Eeuw centraal. In dat kader speelt op 16 mei om 20.00u het Historisch-Theater in de Kloosterkerk de eenakter ‘De landsadvocaat: Het leven van Johan van Oldenbarnevelt (1547 – 1619)’. Van Oldenbarnevelt was buurman en bezoeker van de Kloosterkerk. Hij vond zijn einde op het Binnenhof op 13 mei 1619 in het conflict tussen hem en prins Maurits, op een paar dagen na 400 jaar geleden. Het Historisch-Theater brengt Van Oldenbarnevelts gehele leven indringend over het voetlicht. De toegangsprijs bedraagt € 18,-, inclusief een drankje en een ontmoeting met de acteurs na afloop. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond. Bij de informatietafel ligt een intekenlijst. Daar kunt u kaarten bestellen; zij liggen dan op naam voor u klaar op 16 mei.

En verder…

Een aantal seizoensactiviteiten loopt in de maand mei op zijn eind. Zo sluit de cursus ABC van de christelijke traditie het jaar op 15 mei af. Verheugend is het dat een aantal van de deelnemers zich in de Pinksterdienst (9 juni) wil verbinden met de christelijke traditie. Ondertussen zijn er al weer aanmeldingen voor de nieuwe cursus, die in september van start gaat. Het Pinksterweekeinde is ook het moment van de pelgrimage van Haarlem naar Den Haag. Hier en daar wordt al flink ‘voorgelopen’. Ondertussen wordt er gewerkt aan activiteiten voor een nieuw seizoen en de uitgave van een nieuwe ‘Klooster’. Ten slotte kan ik melden dat op 24 april afscheid is genomen van Ellen van der Sar als zakelijk leider van de Residentie Bach Ensembles, die zo nauw verbonden zijn met de Kloosterkerk. Met veel dank aan Ellen, die wordt opgevolgd door Leontien Kröner.

Een goede paastijd gewenst!
ds. Rienk Lanooy