Bij de diensten

In de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag 6 maart begint, lezen we op de zondagen vooral uit het evangelie naar Johannes. Opvallend in dat evangelie is de voorkeur van de schrijver voor mensen zonder naam: hij heeft het over ‘de vrouw bij de bron’, ‘de hoveling uit Kafarnaüm’, ‘de blinde man’, ‘de discipel die Jezus liefhad’. Je zou denken dat de schrijver hun namen niet kende. Zeker bij ‘de discipel die Jezus liefhad’ heeft de traditie de neiging niet kunnen onderdrukken om het evangelie dan maar aan te vullen en hem Johannes te noemen. Maar misschien doen we daarmee de opzet van het evangelie tekort en ligt er een bedoeling in de anonimiteit van deze personen. Vanaf 10 maart wordt er een aantal verhalen gelezen, waarin zo’n anonieme persoon voorkomt; allereerst ‘de hoveling uit Kafarnaüm’, op 17 maart ‘de vrouw bij de bron’, op 24 maart ‘de blindgeborene’ en op 31 maart ‘de overspelige vrouw’.

Op 3 maart, de laatste zondag van de tijd van Epifanie, gaat ds. Joost Röselaers uit Amsterdam voor. Hij is één van de predikanten in de gemeente Vrijburg. Op 10 maart, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, is er een dienst met Avondmaal en ’s middags een Choral Evensong en op 17 maart wordt er gedoopt. Aan deze dienst werkt ook het Kloosterkerkkoor mee. Op 31 maart gaat ds. Margreet Klokke voor in de dienst met cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (‘Actus Tragicus’ – BWV 106); beide, zowel predikant als cantate, zijn bekend en vertrouwd.

Dopen

Op 17 maart, ik schreef het al, wordt er gedoopt. Aanmeldingen zijn mogelijk bij mij (lanooy@kloosterkerk.nl) en het Kerkelijk Bureau (kerk.bureau@kloosterkerk.nl). Op donderdagavond 7 maart om 20.00 uur is er een avond met de doopouders.

Choral Evensong

Op 10 maart is er weer een Choral Evensong in de Kloosterkerk. Aanvangstijd is 17.00 uur. De Evensong wordt gezongen door Vocaal Ensemble Magnificat uit Emmen o.l.v. Daniël Rouwkema. Organist is Geerten van de Wetering en liturg ds. Frans Bouwen.

Vastengroep etc.

Ieder jaar verzamelt zich op Aswoensdag een groepje mensen in de Apostelkapel. De samenstelling wisselt: wie er is, hoort er bij. Met elkaar spreken zij over de betekenis van de Veertigdagentijd: de één vast, de ander leest, wandelt. Ieder geeft aan deze tijd van voorbereiding een eigen invulling. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kort avondgebed. Ieder is er welkom, voor een enkele keer of voor de serie, om te beginnen dus op woensdag 6 maart om 19.15 uur (tot even na achten). De andere avonden zijn 20 maart en 3 en 17 april, zelfde tijd, zelfde plaats.

Het ongemak over religie in de samenleving – welkom bij Zinnige Kost op 12 maart.
Joost Röselaers, zijn naam viel al bij de dienst van 3 maart, maakt deze maand nog een keer zijn opwachting in de Kloosterkerk en wel bij Zinnige Kost op 12 maart (niet op 5 maart zoals in ‘De Klooster’ staat!). Zinnige Kost staat voor een goede maaltijd met een goed gesprek. De deelnemers spreken met elkaar aan de hand van gespreksvragen, die op de menukaartjes staan en de gastheer leidt de gesprekken in. Deze keer zal het gaan over ‘Het ongemak over religie in de samenleving’. Vaak als het in de politiek of de samenleving over religie en godsdienstigheid gaat, heerst er een zeker ongemak, er wordt snel aan voorbijgegaan of niet serieus op ingegaan. Waar komt dat ongemak vandaan en waarom is het zinvol om religie juist wel een maatschappelijke rol te laten spelen?
Joost Röselaers is remonstrants predikant in Amsterdam. Daarnaast is hij actief in de politiek en schrijft hij regelmatig opiniestukken in landelijke media.
Opgave (nodig i.v.m. de maaltijd) kan tot maandag 11 maart 12.00 uur bij lanooy@kloosterkerk.nl. De avond staat open voor iedereen.

Deze laatste week van februari ben ik met vakantie. Zoals in het vorige Kloosterkerknieuws gemeld, is er een team van (oud)predikanten beschikbaar om te helpen en mij te vervangen waar nodig, ook deze week dat ik weg ben. Maria Haslinger coördineert een en ander.

Ten slotte: ds. Margreet Klokke en Daan Limburg laten weten dat zij op 2 april gaan wonen aan de Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden.

Met hartelijke groet en een goede Veertigdagentijd!

ds. Rienk Lanooy