Bij de diensten

De serie diensten ‘Je moet er nog van groeien: over groei in het evangelie naar Lukas’ begon met een dienst, waarin ds. Carel ter Linden en ds. Lowik Schoch mijn onvoorziene afwezigheid op 13 januari voortreffelijk opvingen. Ook de evangelielezing bleef zoals gepland: over de twaalfjarige Jezus in de tempel van wie Lukas tot tweemaal toe zegt dat hij groeit in wijsheid.

De komende diensten zal Lukas telkens aan het woord komen. Allereerst op 3 februari. Dan zal ds. Jessa van der Vaart voorgaan. Het is haar laatste dienst in de tijd dat ze hier het afgelopen jaar werkzaam was. Per 1 februari geeft ze er – begrijpelijkerwijs – de voorkeur aan om haar uitgebreidere aanstelling in de Oude Kerk in Amsterdam alle aandacht te geven. Ik ben Jessa van der Vaart enorm dankbaar voor haar inzet het afgelopen jaar. Wat blijft, is haar bijdrage aan de lopende ABC-cursus tot het einde van dit seizoen. Na de dienst van 3 februari is er gelegenheid om Jessa van der Vaart de hand te schudden en te groeten.

Op 10 februari zal ds. Aafke Zaal uit Hemmen in de Betuwe voorgaan in een dienst met Avondmaal en de week erop, 17 februari, verleent het Kloosterkerkkoor medewerking aan de dienst. Op die zondag gaan we de laatste drie zondagen voor het begin van de Veertigdagentijd in. Op 24 februari klinkt cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ (BWV 22) in de dienst geleid door ds. Carel ter Linden.

Graag wijs ik alvast vooruit naar de dienst van 17 maart waarin gedoopt gaat worden. U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau en/of bij mij (lanooy@kloosterkerk.nl). De voorbereidingsavond zal zijn op donderdag 7 maart.

Gedoopt en hoe nu verder?

Wie zijn kind laat dopen, belooft het op te voeden ‘in de geest van het Evangelie’, maar hoe doe je dat? Veel klassieke vormen werken niet goed meer, maar wat past wel bij onze tijd? Op 7 februari is er een avond voor de doopouders van het afgelopen jaar en voor hen die hun kind in 2017 lieten dopen maar er vorig jaar niet bij konden zijn. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aan bod komen de thema’s ‘Rituelen thuis’, ‘Uit welke kinderbijbel kan ik het beste voorlezen’ en ‘Lastige vragen’.

Zin op Zondagmiddag met Bach

In de serie vespers in het kader van Zin op Zondagmiddag klinkt op 10 februari een solocantate van J.S. Bach voor Maria Lichtmis, ‘Ich habe genug’ (BWV 82). Uitvoerenden zijn Ensemble Giardino Musicale, Bert van de Wetering (bas) en Geerten van de Wetering (orgel). Liturg is ds. Nel van Dorp. Welkom om 17.00 uur in de Kloosterkerk

Handelingen en Bach Binnenstebuiten in februari, Zinnige Kost in maart en Pelgrimeren in juni!

De cursus ‘Gewoon Bijbellezen’ is met een grote opkomst van start gegaan. Prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte begeleidt ook de derde en vierde avond op 5 en 12 februari (20.15 uur) in de crypt van de Kloosterkerk.

Meer weten van Bach? Op zaterdag 23 februari 2019 spreekt Govert Jan Bach over de cantate, die de dag erna klinkt in de dienst (BWV 22) in het kader van Bach Binnenstebuiten. De organisatie is in handen van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Aanvang 16.00 uur.

Om alvast te noteren: op dinsdag 12 maart (deze datum is verschoven) komt ds. Joost Röselaers bij Zinnige Kost. Meer daarover in het volgende Kloosterkerk Nieuws!

De mogelijkheid om te pelgrimeren van Haarlem, via Leiden naar Den Haag in het Pinksterweekeinde heeft nu al veel mensen op de been gebracht, in elk geval digitaal. Het aantal inschrijvingen loopt tegen de zestig. Fijn!

Ten slotte

De laatste week van februari ben ik met vakantie. Zoals Sanne ten Bokkel Huinink in zijn tekst ‘Van het bestuur’ schrijft, is er een team van (oud)predikanten beschikbaar om te helpen en mij te vervangen waar nodig. Ook de week dat ik weg ben. Maria Haslinger coördineert een en ander.

Met hartelijke groet,

Rienk Lanooy