Bij de diensten

Komende zondag, 4 november, gedenken wij de gestorvenen. ‘De mensen van voorbij, ze blijven met ons leven’ schreef Hanna Lam. Daarom klinken hun namen in de ruimte en de gemeenschap waar zij kind aan huis waren, wel eens kwamen of waarmee zij of hun naasten op de een of andere manier verbonden waren. Het Kloosterkerkkoor zingt delen uit het Requiem van John Rutter. Als u, op de valreep, de naam van een naaste genoemd wilt hebben, laat het mij dan weten.
De laatste jaren zijn we gewend in de novembermaand een dienst met vergeving te houden. Dit jaar zien we daar om praktische redenen van af. De gastpredikant had het thema van haar dienst al vroeg uitgewerkt en mijn verzoek om mee te werken, kwam rijkelijk laat. Hopelijk vergeeft u mij! Zoals gebruikelijk is er jaarlijks een tafel waarop Amnesty International zich presenteert. Dat zal op 11 november a.s. het geval zijn. Barbara de Beaufort leidt de dienst.
De week erna, 18 november, is de dienst waarin wij de vruchten van het land en van ons werk opdragen. Dat gebeurt in een dienst met Avondmaal. Na de dienst kunt u afscheid nemen van Jeugdpastor Peter van der Beek, die ons per 1 november gaat verlaten. Ook presenteert Kloosterkerk Wereldwijd zich tijdens de koffie met haar projecten. Op 25 november leidt ds. Pieter Lootsma de dienst met cantate ‘Wachet! betet! betet! wachet!’ (BWV 70). Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de opmaat naar Advent. Aan deze dienst gaat voor de allerkleinsten een Minikerkdienst vooraf om 9.30 uur.

Graag wijs ik alvast vooruit naar de eerste zondag van de Advent, 2 december. In deze dienst zal er gedoopt worden. U kunt zich daarvoor melden bij het Kerkelijk Bureau of bij mij (RL). De voorbereidingsavond met alle doopouders zal 13 november zijn

Choral Evensong

Op 11 november is er weer een Choral Evensong in de Kloosterkerk. Daniël Rouwkema leidt een projectkoor van zangers, vooral uit de koren, die regelmatig in de Kloosterkerk te horen zijn. Geerten van de Wetering bespeelt het orgel. Het wordt daarmee de meest Haagse van de Evensongs tot nu toe. Welkom om 17.00 uur.

Je geld en je genen – Kloosterkerk Academie

Na de eerste avond over geld en zingeving zijn er nog twee college avonden in het kader van de Kloosterkerk Academie. Op 8 november (20.15 – 22.00 uur) is het thema ‘Vragen over het begin van het leven’ . Wetenschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is intussen technisch mogelijk het DNA van embryo’s in de baarmoeder aan te passen, zodat aangeboren afwijkingen of ziektes zich niet zullen ontwikkelen. De enorme technische vooruitgang roept ook vragen op. Mag dit wel? Neem je als mens niet plaats op de troon van God door te bepalen welk DNA wel en welk niet wenselijk is? In een gesprek tussen hoogleraar Geneeskunde Martina Cornel en hoogleraar Theologie Matthias Smalbrugge worden dergelijke vragen tegen het licht gehouden. Prof. dr. M.C. Cornel is hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics aan het VUmc in Amsterdam. Prof. dr. M.A. Smalbrugge is bijzonder hoogleraar Europese cultuur en Christendom, in het bijzonder in relatie tot het werk van Augustinus aan de Faculteit Religie en Theologie van de VU in Amsterdam. De toegang bedraagt €5 per persoon.

Op 15 november (20.15 – 22.00 uur) is de laatste avond van de Academie. Het thema van deze avond is ‘Voorspellende genetische diagnostiek: een antwoord op onzekerheid?’ Wat valt er door de kennis in de genetica te weten over onze gezondheid in de toekomst en wat heeft dat voor implicaties voor het individu en zijn/haar naasten? Prof. dr. Aad Tibben is psychotherapeut en hoogleraar met als leeropdracht de Psychologie van de Klinische Genetica in Leiden. De toegang bedraagt €5 per persoon.

En verder…

is er de verkoping op 3 november, zingen en spelen de Bach Ensembles het Requiem van Brahms op 4 november, presenteert Geerten van de Wetering zijn nieuwe CD op 10 november met een concert en wijs ik alvast op Zinnige Kost van 4 december waar dr. Jurjen Zeilstra komt vertellen over de persoon van Willem Visser ’t Hooft, die aan het hoofd stond van de Wereldraad van Kerken in de naoorlogse tijd.
Tenslotte: per 1 november vertrekt Peter van der Beek als Jeugdpastor. Het is spijtig dat we hem moeten laten gaan, maar het is evengoed begrijpelijk dat hij nu kiest voor zijn studie en de zekerheid van het werk dat hij al in Noordwijk had. Met heel veel plezier heb ik met hem samengewerkt, zijn enthousiasme was aanstekelijk bij de kinderen én hun ouders en we zullen hem zeker gaan missen.

Met hartelijke herfstgroet, mede namens ds. Jessa van der Vaart,

Rienk Lanooy