Evensong op 8 juli

De laatste Choral Evensong van dit seizoen zal plaatsvinden op 8 juli om 17.00 uur. Deze Evensong wordt gezongen door de Utrechtse Schola Davidica onder leiding van Daniël Rouwkema. Het orgel wordt bespeeld door oud-Kloosterkerkorganist Jan Hage. Ds. Nel van Dorp is de liturg. Ondertussen wordt er achter de schermen voor het komende seizoen aan een nieuwe serie Evensongs en andere meer of minder muzikale middagdiensten gewerkt onder de titel ‘Zin op Zondagmiddag’. Daarover meer in de uitgave van ‘De Klooster’ in augustus. Maar noteert u gerust alvast de komende Evensong op 9 september.

‘Zondvloed Nu’ in de diensten

Op 22 juni is de fototentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ geopend: de Matrozen van het Haags Matrozenkoor zongen, rabbijn Marianne van Praag, programmadirecteur van het Bijbels Museum Carolien Croon en oud-Siemenstopman Ab van der Touw spraken en de Kunstcommissie schonk de drankjes (en deed nog veel meer). Vanaf 8 juli zal het water rijkelijk gaan vloeien in de diensten, allereerst letterlijk in de dienst met doop op die zevende zondag na Pinksteren. Er klinken dan delen uit het Zondvloedverhaal. In die dienst zal ook André Suurmond worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. De weken erna zullen de gastpredikanten ook ‘waterverhalen’ lezen. Jona maakt zijn opwachting en evangelieverhalen en gedeelten uit Exodus en Handelingen staan centraal.
Voor het zover is, zal ds. Jaap Smit de dienst van 1 juli leiden. Aan deze dienst werkt ook het Kloosterkerkkoor mee onder leiding van Daniël Rouwkema. Geerten van de Wetering bespeelt het orgel, net als in de andere diensten in de maand juli. Op 1 juli is er, in aansluiting op de dienst, ‘Ouders, Kinderen en Koffie’ in de Apostelkapel; een ontspannen moment voor ouders om elkaar te ontmoeten en de kinderen de ruimte te geven in de kerk. Op 15 juli gaat ds. Aafke Zaal voor in de Avondmaalsdienst, op 22 juli is oud-vicaris ds. Tim van de Griend voorganger en op 29 juli ds. Klaas Wigboldus.

Workshops bij ‘Zondvloed Nu’

Naast de foto’s die in de kerk te bezichtigen zijn, zijn er workshops van de ‘Haagse’ fotografen. De eerste is inmiddels geweest. De tweede is op 7 juli. Dan zal Martijn Fabrie de deelnemers laten zien hoe je met fotografie een verhaal vertelt en hij zal hen daarmee laten werken. Later deze zomer, op 25 augustus, zal Bruno van den Elshout (die eerder exposeerde in de Kloosterkerk met ‘New Horizons’) ingaan op de vraag hoe de Zondvloed staat voor bedreiging en belofte Zie voor meer informatie en aanmelding www.bijbelsmuseum.nl/activiteiten.

Nog meer in de Kloosterkerk, deze zomer

Behalve de diensten zijn er in de zomerperiode Pauzeconcerten, te weten op 4 en 18 juli en op 1, 15 en 29 augustus, telkens om 12.45 uur (www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl/agenda). ‘Lezing & lunch’ trekt er op uit richting Vlaardingen op 10 juli. U kunt zich aanmelden door de bijbehorende bijdrage over te maken (zie www.kloosterkerk.nl/Agenda/lezing-lunch-excursie). En de kerk is dankzij de vele vrijwilligers (maar dat geldt voor bijna alle activiteiten in de Kloosterkerk) open voor bezoek, van dinsdag tot en met zaterdag, steeds van 12.00-16.00 uur.

Tenslotte

In KloosterkerkNieuws van eind april stond een vervelende fout, die ik voor mijn rekening neem. Caroline Helms, die daarin werd genoemd als ontvanger van een Koninklijke Onderscheiding, kreeg die ook vanwege haar verdiensten voor de Kloosterkerk. Dat bleef helaas onvermeld en dat wil ik bij dezen graag corrigeren.

Ds. Jessa van der Vaart is van 24 juni t/m 7 juli met vakantie. In die periode neem ik voor haar waar.
Van 12 juli tot en 8 augustus ben ik zelf afwezig. Dan vervangt Jessa van der Vaart mij.

Mede namens haar, een zomerse groet gewenst! – ds. Rienk Lanooy