Bij de diensten

Het is bijna Kerstmis. De boom staat, de ster hangt, de kaarsen liggen klaar. ‘De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver’, dichtte Jochen Klepper in de donkere oorlogsjaren. Ik houd van dat lied, niet in het minst vanwege de melodie van Johannes Petzold, die de strofen zo verwachtingsvol laat eindigen: in het duister ligt de kiem verscholen van nieuw licht. Komende zondag branden de vier kaarsen in de laatste zondag van Advent. In de ochtenddienst gaat ds. Joost Röselaers, predikant in de Vrijburg in Amsterdam, voor. ’s Middags wordt het kerstfeest met de kinderen gevierd met het kerstverhaal, bekende kerstliederen en warme chocomelk na afloop. Aanvang 16.30 uur. Welkom jong en oud!

Dinsdagavond 24 december (22.30 uur) is de Kerstnachtdienst, waaraan het Residentie Kamerkoor meewerkt. Wees op tijd voor een plaats! Op Kerstmorgen (10.00 uur) zingt het Kloosterkerkkoor in de de dienst. Met de kinderen kijken we naar de vier kaarsen, die zij de afgelopen zondagen hebben gemaakt. Ze zullen in volle glorie branden!. Op 29 december klinkt cantate ‘Fallt mit Danken, fallt mit loben’ – dat is het vierde deel uit het Weihnachtsoratorium (BWV 248), geschreven voor nieuwjaarsdag, of beter gezegd, voor de achtste dag van het kerstfeest, vanouds verbonden met de naamgeving van Jezus (Lukas 2,21). De oudejaarsvesper op 31 december (19.30u) sluit het jaar 2019 af.

Op 5 januari, Epifanie, gaat ds. Lowik Schoch voor. De week erna begint een nieuwe cyclus diensten onder de titel ‘Het is Elia’. Daarin zullen de verhalen van de profeet Elia centraal staan. Elia is een van de belangrijkste personages uit het boek Koningen. In de evangeliën zijn het de omstanders, die Jezus associëren met Elia, maar wie was hij eigenlijk en waar stond hij voor? De ochtenddienst van 12 januari is een dienst met Avondmaal. Diezelfde zondag is er ’s middags een nieuwjaarsvesper, aanvang 17.00 uur. Aansluitend worden alle vrijwilligers van de Kloosterkerk in het zonnetje gezet. Op 19 januari gaat ds. Klaas Wigboldus voor en op 26 januari klinkt cantate ‘Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe’ (BWV 156), geschreven voor de derde zondag na Epifanie.

Voor de jongeren is er op 19, 26 januari en 2 februari weer Serious Quest. Daarover vast meer in dit Kloosterkerk Nieuws.

Rouw op je dak

In januari wordt de cursus ‘Rouw op je dak’ gegeven. Op drie woensdagochtenden (15, 22 en 29 januari 2020, 10.15 – 12.00 uur) wordt er in een kleine groep (max. 8 personen) gesproken over wat rouw met een mens kan doen. Aanmelding en nadere informatie, ook over het bijbehorende intakegesprek bij lanooy@kloosterkerk.nl.

Poëzie over het onzegbare

Op zondagmiddag 19 januari organiseert het Kloosterkerkforum een middag waarin Prof.dr. Martien Brinkman gedichten voordraagt en toelicht aan de hand van zijn boek Dicht bij het onuitsprekelijke. Aan de orde komen teksten van Eva Gerlach, Hanny Michaëlis, Rutger Kopland en Joost Zwagerman. In de vorm van intermezzo’s klinkt er orgelmuziek, gespeeld door Jan Pieter Lanooy. Toegang € 5,-. Aanvang 17.00 uur.

Afwezig

De eerste week van januari, preciezer gezegd: van 29 december tot en met 5 januari ben ik een weekje vrij. Voor zaken, die niet kunnen wachten, kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau (hoewel dat niet de gehele week geopend zal zijn) en bij André Meijster (06 3098 3353 – a.f.meijster@live.nl).

Een warme en betekenisvolle kerstperiode gewenst en heil en zegen voor het nieuwe jaar!

ds. Rienk Lanooy