Bij de diensten

Komende zondag begint met de eerste Advent een nieuw kerkelijk jaar. Dat begint niet met knallend vuurwerk, maar met een enkel kaarsje. Aan lang terugblikken op het afgelopen jaar doet Advent ook niet. In de liturgie wordt vooruit gekeken en wel zo, dat waar de nachten alleen nog maar langer worden en de dag het schijnbaar verliest, het licht al weer gaat groeien, langzaam maar zeker. Telkens komt er een kaarsje erbij, de kroonluchters branden en in de wandelruimte gloort de ‘stille vaste ster’, die van Advent. Typisch toch en bemoedigend, hoe in de loop van de tijd, de traditie het heeft aangedurfd om in de liturgie vooruit te lopen op wat er nog niet is. Om te hopen op wat men niet ziet, zoals Paulus zegt, om blij te verwachten wat niet vanzelfsprekend is, om de toekomst, ook de onze met alle doemscenario’s die haar omgeven, open te houden en uit te zien naar de geboorte van het kind. Daar hoort dan ook bij, dat de kerstboom, die om allerlei praktische redenen al bijtijds in de kerk staat, tijdens de adventsdiensten nog niet brandt, althans de lampjes niet. Zo blijft er iets om naar uit te zien!

In de adventsperiode zou er in de diensten aandacht worden besteed aan gelijkenissen, waarin het gaat over de komst van de – vaak – heer des huizes, maar van de gelijkenissen die ik in mijn gedachten had, hebben er twee geklonken in de afgelopen maanden, tijdens de diensten met cantate. Daarom andere lezingen dan die over de vijf wijze en dwaze meisjes en de verloren zoon en wel: lezingen over de hoop. Daarover verschenen de afgelopen tijd twee boeken, een van de Tsjechische priester Halik en een van Joris Luyendijk. Twee heel verschillende boeken, maar gedreven door hetzelfde verlangen: dat van de hoop.

Op de eerste adventszondag, 1 december, wordt er in de dienst gedoopt. Het Kloosterkerkkoor zet de dienst luister bij. We zingen o.a. het groeilied dat ons dit jubileumjaar vergezelt. Er zijn twee adventscoupletten bijgekomen. Op 8 december gaat ds. Pieter Lootsma (Den Haag) voor in een dienst met Avondmaal. Op 15 december, derde adventszondag, zondag ‘Gaudete’, ‘Verheugt u’, gebruiken we voor het eerst het roze antependium (het kleed aan de kansel, letterlijk: dat wat er ‘voor hangt’). Net als in de veertigdagentijd is er halverwege de voorbereidingstijd van Advent een zondag, waarin alvast vooruit gegrepen wordt op het naderende feest. De paarse kleur, die hoort bij de voorbereiding mengt zich alvast met het wit van het feest. Daar komt dan roze uit, ook al klopt dat kleurtechnisch, geloof ik, niet helemaal. Vaardige handen hebben de afgelopen periode gewerkt aan het antependium en nu is het er dan. Op 22 december, vierde advent, gaat ds. Joost Röselaers voor, predikant in Amsterdam. Die middag wordt ook het kinderkerstfeest gevierd, om 16.30 uur – daarover meer in het volgende Kloosterkerk Nieuws.

Kaarslichtvesper in Advent

Op 8 december is er een vesper die in het teken staat van Advent. De vesper wordt gezongen door het nieuw opgerichte The Hague Monastery Choir o.l.v. Daniël Rouwkema. Geerten van de Wetering bespeelt het orgel en Bob van Meijeren is de voorganger. De vesper begint om 17.00 uur.

Zinnige Kost met oncoloog Michiel Verboom

Op 3 december is er weer Zinnige Kost. Michiel Verboom is dan onze gast. Hij is oncoloog in opleiding en heeft als arts te maken met ziekte, maar niet minder met de zieke. Goede en slechte berichten, hoe breng je die en wat doen ze met een patiënt? Wat zijn de dilemma’s waar een arts voor staat en hoe gaat hij daar mee om? Een avond vanuit de praktijk van de geneeskunde en alle vragen, ook geloofsvragen, die daarmee gepaard kunnen gaan. In Kerk in Den Haag stond eerder dit jaar een interview met Michiel Verboom: www.kerkindenhaag.nl/2019/09/30/het-leven-loslaten-hoe-doe-je-dat/.

Zinnige Kost begint om 18.30 uur met een borrel. Om 19.00 uur gaan we aan tafel. Sämi Bangerter kookt voor ons en daarom is het noodzakelijk dat je je opgeeft voor de maaltijd; dat kan tot maandag 2 december 12.00 uur. Kosten bedragen € 15,- en neem een flesje wijn mee.

En verder…

Op 12 december bent u welkom bij het Gemeenteplatform en op 14 december is de kerstmaaltijd, daarover elders in deze uitgave vast veel meer. Op 15 december is er na de dienst een bijeenkomst voor nieuwe leden en er zijn allerhande kerstconcerten in de kerk, o.a. van de Residentie Bach Ensembles op 19 december en het Matrozenkoor op 21 december. Ook is de kerk open op de zondagmiddagen tot en met vierde advent. Welkom!

Een gloedvolle adventstijd gewenst,

ds. Rienk Lanooy