Bij de diensten

In de novembermaand lezen we uit de Psalmen. In de Hebreeuwse bijbel vallen de psalmen onder de geschriften, dat is het derde deel van wat wij het Oude Testament noemen. In die geschriften gaat het vooral over wat de verhouding tussen mij, de ander en de Eeuwige (de Ander) oproept aan gevoelens, reacties, gedachten, reflecties, emoties. De psalmen laten dat bij uitstek zien. Vaak uit de ‘ik-persoon’ daarin zijn/haar klacht, vreugde, angst, liefde voor het aangezicht van de Eeuwige. Precies daarom passen de psalmen zo goed bij de diensten van november, waarin onze gevoelens, gedachten en herinneringen een belangrijke rol spelen: bijvoorbeeld verdriet, liefde en dankbaarheid bij de gedachtenis van de overledenen, dankbaarheid en verantwoordelijkheid bij de oogstdienst en liefde en schuld bij de dienst waarin vergeving in het centrum staat. En elk van deze diensten zal vast ook nog wel andere reacties oproepen. Met de psalmen en de cantate op de laatste zondag van november luiden we dan het kerkelijk jaar uit, op weg naar Advent.

Op 3 november is de dienst met gedachtenis van de overledenen. Het Kloosterkerkkoor werkt mee aan deze bijzondere dienst, waarin de namen worden genoemd van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Als u, op de valreep, de namen van een naaste genoemd wilt hebben, laat het mij dan weten. Op 10 november leidt ds. Jessa van der Vaart uit Amsterdam de oogstdienst. In deze dienst wordt het Avondmaal gevierd. Op 17 november is er de dienst met vergeving. Nu bidden we daar iedere week om, als het Onze Vader uitgesproken wordt, maar één maal per jaar staan we er in een kort liturgische moment (nog méér) bij stil. Mocht de gedachte aan ‘vergeving’ bij u iets oproepen wat u eens zou willen bespreken of vertellen, laat dat mij dan gerust weten. Na deze dienst is er een bijeenkomst met nieuwe leden. Op 24 november leidt ds. Jan Tom Schneider (Den Haag) de dienst met cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (BWV 140), uitgevoerd door de Residentie Bach Ensembles.

Dopen op 1 december

Op de eerste zondag van Advent is er een doopdienst. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden bij het kerkelijk bureau. Op 14 november is er een avond met de doopouders gepland, in de Kloosterkerk om 20.00 uur.

Elckerlyc

Op 3 november, om 17.00 uur, wordt in samenwerking met de Haagse Kunstkring het Middeleeuwse werk ‘Elckerlyc’ uitgevoerd in de hertaling van Willem Wilmink. Elckerlyc is een moraalstuk over thema’s, die van alle tijden zijn: de deugd, het goede leven en de dood. De uitvoering ervan in het weekeinde van Allerheiligen/Allerzielen past heel goed bij de thematiek van dit stuk. Geerten van de Wetering en ondergetekende doen ook mee aan het werk, de laatste op bescheiden wijze. Er wordt een entree gevraagd van € 5,-

De bijbel als cultureel erfgoed – een mooie cursus met Bert Jan Lietaert Peerbolte

De invloed van de Bijbel op onze cultuur kan nauwelijks overschat worden. Dat geldt niet alleen voor wat we in beperktere zin ‘cultuur’ noemen: Rembrandt verstaan zonder kennis van het Oude en Nieuwe Testament is lastig, en dat betreft ook Dante, Shakespeare, Wolkers, Bach en U2. Maar het geldt ook breder: de uitwerking van de Statenvertaling op onze taal is groot, en de ‘moraal’ van de Bijbel – dat de Eeuwige opkomt voor de zwakke – is doorgedrongen in de haarvaten van onze maatschappij. Om de tijden te verstaan, is kennis van de Bijbel onontbeerlijk. Daarom geeft prof.dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit, u in drie avonden een boeiende doorkijk in de betekenis van de Bijbel voor onze cultuur. De kosten bedragen: € 5,- per avond. Welkom op 5, 12 en 19 november vanaf 20.15  uur in de Kloosterkerk.

Preek van de Leek, Den Haag op 17 en 24 november

In november wordt in de Kloosterkerk de vijfde serie van Preek van de Leek gehouden. Spraakmakende mensen gaan als leek voor in een kerkdienst. Zij schrijven hun eigen preek, geven zelf invulling aan de liturgie en kiezen muziek, die daar bij past, nu eens vertrouwd, dan weer verrassend.

Op 17 november zal Liesbeth Zegveld (mensenrecht-advocaat uit Amsterdam) voorgaan. In haar dienst zal zij zich richten op het verhaal van de barmhartige Samaritaan en de vraag wat er gebeurt als iemand in nood, ook als je hem/haar niet kent, een beroep op je doet?

De week erna, op 24 november, is het woord aan Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vice-premier). Bij hem zal Psalm 8 centraal staan: over de nietigheid én de grootsheid van de mens, die beeld van God wordt genoemd. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte. De diensten beginnen telkens om 17.00 uur in de Kloosterkerk. Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten. Van harte welkom!

Kerkopenstelling op zondagmiddag

Omdat er veel te doen is in november, juist ook op de zondagen, is de kerk die middagen ook open voor publiek, om te beginnen op 3 november. Yna Visser werkt er hard aan om dat met vrijwilligers voor elkaar te krijgen. Ze kan nog een paar helpende handen gebruiken (yna.visser@ziggo.nl). De zaterdagen laten zich trouwens ook niet onbetuigd met de verkoping op 16 november en een concert op 23 november met Trio Cortado & Geerten van de Wetering (orgel) om 16.00 uur (entree €10,-)

Goede novembermaand gewenst!

ds. Rienk Lanooy