Bij de diensten

Op 22 september stonden we in een feestelijke dienst stil bij honderd jaar eerste steenlegging van de Duinoordkerk, de kerk waaruit de Kloosterkerkgemeente is voortgekomen. Er was een toespraak van de voorzitter, de kinderen zochten stenen en maakten met wie maar wilde een mozaïek. Er werd een nieuw lied gezongen en er was taart, veel taart. Zo markeerden we het begin van het jubileumjaar. In deze genoemde dienst sloten we aan bij het thema van deze najaarsmaanden  ‘In dit huis…’ , waarin de metafoor van het huis en wat daarbij komt kijken, centraal staan in de diensten. Het komt niet iedere zondag aan bod, vanwege alle gastpredikanten, maar komende zondag, 6 oktober, in ieder geval wel. Ik denk aan het thema van het venster, maar het moet nog wel wat ‘body’ krijgen.

Op 13 oktober, dienst met Avondmaal en medewerking van het Kloosterkerkkoor, gaat ds. René de Reuver voor. Hij was voorheen predikant in Den Haag (Marcuskerk), maar sinds een aantal jaren is hij scriba van de Generale Synode, zoals dat heet, van de Protestantse kerk in Nederland. Bij hem komen veel lijntjes in de landelijke kerk samen. De week erna gaat ds. Tom de Haan voor. Hij is sinds 2013 stadsdominee in Haarlem, niet verbonden aan één kerk, maar werkzaam in en voor de gehele stad. Op diezelfde dag, 13 oktober, is er om 17.00 uur in het kader van Zin op Zondagmiddag een Gregoriaanse vesper. Hans Jansen, geen onbekende als oud-cantor van de Kloosterkerk, leidt de Schola Cantorum Gregoriana. Op 27 oktober klinkt cantate ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ (BWV 180) in de dienst. Graag wijs ik ook alvast op de dienst van de gedachtenis (3 november) waarin de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd. Mocht u een naam met u meedragen, die u ook graag genoemd wilt hebben, wilt u het mij dan laten weten?

Wat is er verder te doen?

Op 5 oktober is de Museumnacht Den Haag. Ook de Kloosterkerk doet mee met het programma ‘Zes eeuwen Kloosterkerk in vier verhalen’. De kerk is open van 20.00u – 24.00 uur. Meer informatie staat op www.museumnachtdenhaag.nl.

Op 27 oktober is er weer een Minikerkdienst om 9.30 uur voor de allerkleinsten. Ze komen samen met hun (groot)ouders rondom een bijbelverhaal, op maat gemaakt voor jonge oren. Welkom!

De ABC cursus is weer begonnen, dit jaar met een kleine twintig deelnemers. Het is fijn dat ds. Jessa van der Vaart weer mee kan doen.

STeK 15 jaar

Niet alleen de Kloosterkerk heeft dit jaar iets te vieren. Dat geldt ook voor Stek, Stichting voor stad en kerk, die veel diaconaal werk in Den Haag verricht. Ze bestaat vijftien jaar. Op 10 oktober wordt daarbij stilgestaan in de Grote Kerk met de theatervoorstelling “Francesco, het verhaal over een middeleeuwer”. Meer info en aanmelding via de website van Stek (www.stekdenhaag.nl).

Vakantie

Van 12-19 oktober heb ik een weekje vrij. Voor zaken, die niet kunnen wachten, kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau en bij André Meijster (06 3098 3353 – a.f.meijster@live.nl).

Met een hartelijke groet,

ds. Rienk Lanooy