Bij de diensten

Op 19 september 1919 werd de eerste steen gelegd van de Duinoordkerk in het Statenkwartier. In dat huis zou de Duinoordgemeente haar thuis vinden tot ze in 1942 noodgedwongen verhuisde naar de Kloosterkerk. Tijdelijk, was de gedachte, maar dat veranderde en de gemeente bleef in de Kloosterkerk, tot de dag van vandaag. Op 22 september staan we daar bij stil in de dienst. Het is het startschot van een ruim jaar gedenken, niet iedere week, maar zo bij tijd en wijle tot aan december 2020 als het honderd jaar geleden is dat de Duinoordkerk haar deuren opende en de gemeente haar huis kon gaan bewonen. De dienstenserie die daar bij past heet dan ook ‘In dit huis…’ en ze verwijst naar de symboliek van het huis in bijbelse verhalen, een symboliek die niet zozeer verwijst naar het gebouw zelf, maar naar de mens. Een aantal van dat soort symbolen – denk aan de deur, het fundament, het venster – zal in de diensten van september centraal staan.

Op 1 september gaat ds. Frans Bouwen uit Voorburg voor. Op 8 september – dienst met Avondmaal – gaat een aantal jongeren zoals dat bij de Kloosterkerk is gaan heten, ‘Over de rivier’. Ze laten het land van de kinderdiensten achter zich en gaan deel uit maken van de jeugdkapel. Het is een kleine ‘rite de passage’. Op 15 september is ds. Rian Veldman uit Oegstgeest de voorganger. Op 22 september staan we, zoals gezegd, stil bij honderd jaar eerste steenlegging van de Duinoordkerk. Het Kloosterkerkkoor werkt mee aan deze dienst. Op 29 klinkt in de dienst cantate ‘Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe’ (BWV 25) van Johann Sebastian Bach. Carel ter Linden leidt de dienst.

Een nieuw seizoen

Eén dezer dagen valt bij u ‘De Klooster’ op de mat. Het magazine ziet er prachtig uit en staat deels in het teken van honderd jaar Kloosterkerkgemeente, maar u komt er ook vertrouwde activiteiten tegen waar u zich – als u er aan mee wilt doen – al dan niet voor moet opgeven. Graag wijs ik op de ABC cursus die 18 september weer van start gaat. De cursus, die een seizoen lang duurt, gaat om te beginnen in op de vraag hoe je de bijbel kunt lezen, die bibliotheek boeken en boekjes uit een zo andere tijd en cultuur dan de onze. Het tweede deel van de cursus (na kerstmis) gaat over vragen als ‘wat is bidden?’, ‘wie is God?, ‘hoe zit de liturgie in elkaar?’, ‘wat is het kwaad?’. Ik had de cursus natuurlijk graag met mijn nieuwe collega gegeven, maar u weet dat dat er nu aan het begin van dit seizoen niet in zit. Des te fijner is het dat ds. Jessa van der Vaart uit Amsterdam, die ook Margreet een jaar lang vervangen heeft, incl. de ABC, met mij de cursus wil leiden zo lang dat nodig is. Goede reden, lijkt me, om u op te geven (lanooy@kloosterkerk.nl) en mee te doen. Welkom!

Aan de ABC-cursus gaat trouwens nog van alles vooraf: het staartje van de tentoonstelling ‘Zie mij’, het Uitfestival op 8 september, het Jeugdkapel- en Kloosterkerkkamp in het weekeinde van 14 en 15 september en in datzelfde weekeinde de Open Monumentendagen. Na de expositie van doopjurken vorig jaar tijdens die dagen is er dit jaar een expositie van familiebijbels. Zeer de moeite waard. Daarnaast staat de kerk beide weekenden bol van de muziek. Muziek is er ook tijdens de lunchpauzeconcerten op 4 en 18 september en op zaterdagmiddag 21 september (Geerten van de Wetering (orgel), Matthijs Koene (panfluit) en Kaspar Kröner (countertenor) – zie ook: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl/concert/id/458). Kortom: er valt wat te beleven. Op langere termijn wijs ik alvast op de Preek van de Leek. Sinds dit voorjaar ben ik in gesprek met beide kandidaten die in november in de Kloosterkerk hopen voor te gaan. Op 17 november is dat de bekende Amsterdamse mensenrechtenadvocate Liesbeth Zegveld en op 24 november minister en vicepremier Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Overlijden Maria Haslinger-Maalman

Op de valreep kwam mij het bericht ter ore dat bestuurslid Maria Haslinger-Maalman op 27 augustus na een kort ziekbed is overleden. Maria is weinig tijd gegund om afscheid te nemen. Eind juli hoorde zij dat ze ongeneeslijk ziek was. Maria was voorzitter van het consistorie. We dragen haar op aan de Eeuwige en gedenken haar met dankbaarheid.

Met hartelijke groet,

ds. Rienk Lanooy