‘Zie mij’ is het thema van de fototentoonstelling die deze zomer in de Kloosterkerk te zien is. Caroline Waltman verbindt er fotografisch werk met een bijbelgedeelte. Komende zondag is dat een verhaal uit Jozua, over de doortocht van het volk Israël door de Jordaan, op weg naar het Beloofde Land. In deze dienst wordt Nils Anselm Jules de Oude gedoopt. Het Kloosterkerkkoor verleent medewerking aan de dienst. Op 14 juli gaat ds. Klaas Wigboldus voor in de dienst met Avondmaal. Op 21 juli staat er vermoedelijk een tweede bijbeltekst/foto centraal in de dienst. Ik weet nu nog niet precies welke. Laat u verrassen! Daarna gaan achtereenvolgens Anton Wessels (emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap aan de VU, Amsterdam), ds. Lowik Schoch, ds. Netty de Jong-Dorland (die eerder dit jaar afscheid nam als predikant van de Domkerk, Utrecht) en ds. Bernard Luttikhuis (em. predikant van de Bavo in Haarlem) voor. U begrijpt dat ik in deze weken met vakantie ben.

Aan activiteiten ligt er veel stil in de zomer, maar er wordt hard gewerkt aan een nieuw jaarprogramma waarin 100 jaar Kloosterkerk gemeente de boventoon voert. Wat wel doorgaat, zijn de activiteiten van Kunstcentrum Kloosterkerk met orgelpauzeconcerten op de woensdagen (12.45-13.15u) van 17 en 31 juli en 7 en 21 augustus. Graag wijs ik in bijzonder op het concert van 20 juli (16.00u) wanneer Geerten van de Wetering en Bert den Hertog het bekende werk ‘The Planets’ van Gustav Holst spelen in een bewerking voor orgel, deels à quatre mains. Op die dag is het exact vijftig jaar geleden dat de eerste maanlanding een feit was.

Vanaf 22 juli ben ik afwezig i.v.m. de zomervakantie, die loopt tot en met zondag 18 augustus. Er is een team van (oud-)predikanten beschikbaar voor wat er in die periode pastorale urgentie heeft. Maria Haslinger-Maalman (maria.haslinger@planet.nl  tel. 010-5223340) is daarvoor het aanspreekpunt.

Een goede zomertijd gewenst!

ds. Rienk Lanooy