Bij de diensten

Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag: Jezus blaast de Geest over zijn vrienden uit op de avond van de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. Hij heeft al omstandig van zijn vrienden afscheid genomen vóór ‘Pasen’. Lukas ziet het anders. Hij maakt in de tijd ruimte voor twee aparte dagen. Hij zet de gave van de Geest op geruime afstand van die eerste paasdag, om precies te zijn op het Joodse Pinksterfeest, vijftig dagen na Pasen. Daartussen maakt hij plaats voor een verhaal waarin Jezus afscheid neemt van zijn vrienden: hemelvaart op de veertigste paasdag. De liturgische traditie heeft Lukas gevolgd en kent, naast Pasen, twee aparte feestdagen in de Paastijd: Pasen en Pinksteren staan op de hoekpunten met daartussen de dag van Hemelvaart.

Komende zondag, 26 mei (10.30u), klinkt cantate ‘Ihr werdet weinen und heulen’ (BWV 103). De tekst gaat terug op de afscheidsrede van Jezus bij Johannes. Zo brengt de cantate ons met een tekst van Johannes in de sfeer van de Hemelvaart bij Lukas. De donderdag erna, 30 mei 10.00u, wordt die Hemelvaartsdag dan ook gevierd met een ochtendgebed in het koor van de kerk. Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, toepasselijk ook wel zondag ‘weeskind’ genaamd, gaat ds. Aafke Zaal uit Hemmen voor in de dienst met Avondmaal. Op 9 juni is het feest, Pinksterfeest. Bijzonder en verheugend is het dat zeven mensen zich in deze dienst verbinden met de christelijke traditie door het beamen van hun doop of door gedoopt te worden. Hun namen zijn elders in dit KloosterkerkNieuws opgenomen. Het Kloosterkerkkoor verleent medewerking aan deze feestelijke dienst. Op 16 juni gaat ds. Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal voor en op 23 juni ds. Bernard van Verschuer uit Rotterdam.

Minikerkdienst

Op zondag 26 mei is er voorafgaande aan de dienst met cantate een minikerkdienst. ‘Mini’ staat in dit geval niet voor de lengte van de kerkdienst, ook al duurt de dienst niet zo lang als een ‘gewone’ kerkdienst, maar voor de leeftijd van de deelnemers. Hij is speciaal bedoeld voor de allerkleinsten van 0 – 4 jaar. Samen met hun (groot)ouders zijn zij welkom om een kerkdienst mee te maken die om 9.30u begint. Welkom!

Vesper ter afsluiting van de pelgrimage Haarlem – Leiden – Den Haag

Op 8, 9 en 10 juni lopen zo’n tachtig pelgrims een deel van een oude route naar Santiago de Compostella tussen Haarlem en Den Haag. Leden en bekenden van de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, van de Leidse Binnenstadsgemeente en van de Kloosterkerk trekken drie dagen op om samen de ongeveer 75 km te overbruggen. Er wordt begonnen in Haarlem met een korte dienst, waarna wordt overnacht in Noordwijk. Vervolgens leidt de weg naar Leiden, waar in de Hooglandse kerk gevierd, gegeten en (door sommigen) ook geslapen wordt. De tocht eindigt op maandag 10 juni in Den Haag met een vesper om 17.00u in de Kloosterkerk, waarbij ieder van harte welkom is. Aansluitend eten de pelgrims met elkaar ter afsluiting van hun gezamenlijke reis.

Dopen

Op 7 juli is er een dienst met doop. Aanmelding kan via het Kerkelijk Bureau en voor informatie kunt u bij mij terecht. Op 2 juli is er in de avonduren (vanaf 20.00u) een voorbereidingsavond met de doopouders.

Studieverlof

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan activiteiten voor een nieuw seizoen en de uitgave van een nieuwe ‘Klooster’ die beide in het teken staan van honderd jaar Kloosterkerkgemeente. Ten slotte kan ik melden ik dit jaar weer studieverlof heb. Ik knip de gebruikelijke vier weken in tweeën en ben van 15 tot 30 juni afwezig. De overige twee weken volgen op een later moment. De eerste week ben ik in Dresden voor een conferentie over Europese oecumenische ontwikkelingen en de twee week wijd ik me aan het thema van het ‘onderling pastoraat’ – dat is ‘een kerkelijke praktijk waarbij gemeenteleden in het alledaagse leven aandachtige betrokkenheid naar elkaar en anderen tonen’. Pastorale zorg wordt vaak door professionals (lees: predikanten) verleend, maar er gebeurt natuurlijk veel meer dan dat. Mensen die betrokken zijn bij een kerkelijke gemeenschap zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden en geven elkaar zo in zekere zin pastorale zorg. In de Kloosterkerk is dat deels georganiseerd in het werk van de contactpersonen, maar er zijn nog veel meer, vaak minder zichtbare verbanden, waarin mensen betrokken zijn bij elkaars wel en wee en alles wat daar tussen zit. Om te onderzoeken hoe dat in zijn werk gaat, neem ik deel aan een studie- en onderzoeksproject van de Protestantse Theologische Universiteit o.l.v. dr. Reijer de Vries dat op 25 juni begint met een studiedag. Ik zal er de komende tijd vast meer over gaan vertellen, maar mocht u daar op niet kunnen wachten, lees dan meer over de opzet van het project op de website van de PThU (www.pthu.nl/PAO_PThU/PAO1920/Onderling_pastoraat_onderzoeken).

Zoals eerder vermeld, is er een team van (oud-)predikanten beschikbaar om te helpen en mij te vervangen waar nodig. Ook deze periode van studieverlof is dat het geval. Maria Haslinger coördineert een en ander.

Met een hartelijke groet,

ds. Rienk Lanooy