“Nu is het tijd voor de kleur paars. Paars is de kleur van voorbereiden. Het is de kleur van koningen. Wij bereiden ons voor op de komst van een koning, op zijn gaan en zijn komen. Wij bereiden ons voor op het geheimenis van Pasen. Dit is een ernstige tijd. We hebben meerdere weken nodig om ons klaar te maken voor het geheimenis van Pasen. Degene die komt, is erg belangrijk, als een koning. Maar mensen voelden zich ook erg verdrietig. Misschien is wat er komen gaat erg verdrietig. Jezus groeide op om een man te worden en stierf aan het kruis. Dat is verdrietig, maar het is ook wonderbaarlijk.
Jezus stierf aan het kruis, maar op de een of andere manier is hij nog steeds bij ons. Daarom is Pasen niet alleen verdrietig maar ook wonderbaarlijk. Pasen keert alles ondersteboven. De kleur paars van het voorbereiden wordt de kleur wit van puur feest. De droevige ernst en de vrolijkheid maken samen feest.”

Een klein kijkje in de keuken van Godly Play. In deze weken van de 40-dagentijd zijn we met de kinderen van groep 1 – 4 spelend bezig met het geheimenis van Pasen. Wat daar gebeurt is prachtig om toeschouwer van te mogen zijn… Een voorbeeld hiervan vind je in de foto hierboven. De kinderen werd gevraagd of zij in de ruimte iets konden vinden dat ons allemaal zou helpen om het verhaal van die ochtend beter te begrijpen. Al hun associaties geven voldoende om de rest van de dag op door te kunnen kauwen. Verwonderbaarlijk!

Graag geef ik jou ook een paar vragen mee om eens over na te denken of over door te praten aan tafel bijvoorbeeld, na aanleiding van het verhaal over de kleur paars dat later wit wordt…

Ik me af of jij die kleuren wel eens in de kerk hebt gezien?

Ik vraag me af wat er gebeurt als je deze kleuren ziet.

Ik vraag me af welk deel van de veertigdagentijd jou het best bevalt?

Ik vraag me af welk deel van de veertigdagentijd het meest belangrijk is?

Ik vraag me af waar deze kleuren zijn, als jij ze niet ziet?

Ik vraag me af hoe droefheid en vrolijkheid samen feest maken?

 

Palmpasen

Dit jaar zal in de kerk de Johannespassie weer klinken. Maar ook in de crypt zullen er mooie klanken te horen zijn! Kinderstemmen van de kinderen die deze uitgebreide tijd kunnen nemen om hun palmpaasstok te versieren. Mocht je nog de stok van vorig jaar hebben liggen, wil je die dan meenemen?
Jullie mogen voor de kerkdienst begint al naar de crypt komen. Tip voor de (groot-)ouders: spreek met jullie kinderen af waar jullie in de kerk gaan zitten zodat zij jullie kunnen vinden wanneer zij aan het eind van de dienst weer terugkomen.

Witte Donderdag – Avondmaal

Ieder jaar, tijdens de Stille Week – dat is de week tussen Palmpasen en Pasen – is er op witte donderdag een speciale avondmaalsdienst in de kerk. Dit is een bijzonder en intiem moment, zo samen stilstaan bij deze dag in de week naar Pasen. Kinderen vanaf 4 jaar zijn daar ook van harte welkom; het samen aan tafel gaan, de kaarsen, het stil worden, het delen van het brood en de ‘wijn’ (druivensap)… Het maakt het tot een bijzondere beleving!
In de Godly Play ruimte wordt er eerst een verhaal verteld. Aan de hand daarvan wordt er stil gestaan bij de betekenis van het oude verhaal van Jezus die vlak voor zijn dood het paasmaal eet met zijn vrienden. Daarna kunnen de kinderen aanschuiven om samen met de andere mensen in het koor het avondmaal te vieren.
Start 20u
Locatie Kloosterkerk

 

Paasfeest kinderdienst

“Vroeg in de ochtend gaan Maria van Magdala en twee andere vrouwen naar het graf van Jezus om zijn dode lichaam te verzorgen. Tot hun verbazing en schrik is de grote steen weggerold van het graf. Het graf is leeg. Dan zien ze plotseling twee mannen in stralend witte kleren. ‘Jezus is hier niet meer. Hij is opgestaan uit de dood’. De vrouwen waarschuwen de andere leerlingen. Ook zij zien de weggerolde steen en het lege graf. Ook zij durven het nu te geloven. De dood heeft niet het laatste woord, Jezus leeft!”

De steen voor het graf, daar leek geen beweging in te krijgen. De dood had gewonnen. Maar dan is het paasochtend en blijkt de steen in beweging gekomen! Hoe kàn dat?
Ook déze paasochtend zijn we weer verbaasd over het open graf… Het leven gaat door!
Kom je het paasfeest mee vieren?

Naast alle kinderen zijn ook (groot-)ouders van harte welkom om te helpen van deze feesten weer iets moois te maken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thera Roosenbrand, de jeugdpastor; jeugdwerk@kloosterkerk.nl. Sowieso kun je tijdens de ochtend meelopen met de kinderen naar de Crypt om tijdens de kinderdienst te helpen.

 

Met hartelijke groet

Thera