Foto: Monica Stuurop

Sinds kort mag ik mij inzetten voor het Jeugdwerk binnen de Kloosterkerk. De periode tot aan nu kenmerkt zich door vele kennismakingen. Kennismakingen met bijvoorbeeld de kinderen bij de kinderdiensten, de kosters, of met de ouders van de crèchekinderen. Op veel verschillende plekken leer ik mensen kennen die betrokken zijn bij het jeugdwerk van de Kloosterkerk. Of bij het werk van de Kloosterkerk in het algemeen. Het valt mij op dat de betrokkenheid groot is.
Graag informeer ik u, door het schrijven van het onderstaande, over de ontwikkelingen in het jeugdwerk.

Crèche
Richting het einde van de zomer hebben de crècheleiding een gezellige aftrap van het nieuwe crècheseizoen georganiseerd op het strand van Kijkduin. Onder het genot van een kop koffie en een glaasje limonade leerden ouders, kinderen en leiding elkaar beter kennen.

Leiding Kinderdiensten
In augustus hebben we met elkaar teruggekeken op hoe de vakantieperiode is geweest. Door onze verhalen uit te wisselen, konden we gelijk verder met elkaar kennismaken. Er waren namelijk nieuwe gezichten. September was de maand van de muziek. Zo ook bij de LKD. We hebben David leren kennen. Later zou hij koning van Israel worden, maar hij was ook heel muzikaal. Hij kon heel goed op de harp spelen. Daarom hebben we met de kinderen een grote harp versiert. Deze harp kunt u zondag 24 september en zondag 1 oktober a.s., tijdens het koffiedrinken, in de kerk bewonderen.

Cantate met kinderen
Op zondag 29 oktober, om 10.30 uur, is er een speciale kindercantatedienst. Iedere laatste zondag van de maand klinkt door de gang achter de witte muur een cantate, muziek van de componist J.S. Bach. Ellen van der Sar is zakelijk leider van de Residentie Bachensembles en zingt al jaren mee met het Residentie Kamerkoor. Ellen vertelt over de wondere wereld van de componist Bach. Zij zal dit doen aan de hand van de cantate die op deze zondag gespeeld wordt in de kerkdienst. Jullie kunnen vragen stellen. Na een korte bijeenkomst komen jullie terug in de kerkdienst om te luisteren naar de cantate.

Godly Play
De komende weken hebben we een cyclus Godly Play op het rooster staan. Met elkaar verdiepen we ons in de woestijnverhalen van Exodus. Daarnaast gaan we ervaren wat de verhalen van Abraham en Sara ons te vertellen hebben. Het beloofd een bijzondere cyclus te worden met nieuwe verhalen voor de kinderen.

De jeugdpastor heeft inmiddels ook de driedaagse verteltraining van Godly Play gevolgd. Hij hoopt zo snel mogelijk de opgedane vaardigheden ook in te zetten bij Godly Play.

Kamp
Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is het al voorbij: kinderkamp! Vol energie gingen we het weekeinde van 23 en 24 september naar Dordrecht toe. Met zeventien blakende kinderen gingen wij op het eiland een goede tijd tegemoet. Het thema van het weekeinde was: ‘Muziek’. In de volgende Kloosterkerk Nieuwsbrief hopen wij u te kunnen vertellen over onze belevenissen.

Jeugdkapel
Op zondag 3 september was het een bijzondere zondagochtend voor sommige kinderen. Zij mochten tijdens de viering ‘over de rivier’ gaan. Zo hebben zij de stap van kind naar jongeren gemaakt. Bepakt met een knapzak vol met symbolische cadeautjes mochten zij de sprong wagen. Daarna mochten ze gelijk mee naar de Jeugdkapel. Daar zijn ze met open armen door de andere jongeren ontvangen. Met elkaar hebben we nagedacht over hoe we het komende seizoen gaan invullen. Op zondag 1 oktober hopen we hier  meer handen en voeten aan te geven met elkaar.

Dank!

Via deze weg wil ik ook mijn dankbaarheid uiten over hoe de mensen mij, als nieuwe jeugdpastor, welkom laten voelen in deze gemeenschap: hartelijk dank daarvoor!

Foto: Monica Stuurop

Foto: Monica Stuurop