‘Klinken als schelle cimbalen’

Afgelopen maand hebben we het over het thema ‘kerkmuziek’ gehad, in de kerk en bij de kinderdiensten. Bij de kinderdiensten hebben de kinderen geprobeerd om muziek te vertalen naar kleur, beweging, gevoel… In de bijbel wordt er bijvoorbeeld gezegd dat als je geen liefde hebt, je kunt klinken als ‘schelle cimbalen’. Filmpjes op youtube, maar ook pannendeksels konden ons goed helpen te horen hoe dat klinkt! Wat vooral opviel is dat een cimbaal wel ritme kan geven, maar geen lied laat horen… Er zijn dus meer instrumenten nodig om een lied te kunnen maken…

De laatste zondag ging het over het verhaal van Jezus en de storm op het meer. We luisterden naar allerlei muziek van Vivaldi en gingen opzoek naar ‘stormmuziek’. Daarna probeerden de kinderen deze storm te voelen en te laten zien door het maken van een grote stormtekening! Zie de foto’s voor dit resultaat. Mooi om zo met elkaar te verkennen wat de kracht is van muziek en waarom muziek in de kerk zo’n belangrijke functie heeft.

Zondag 30 oktober – Minikerkdienst

Dit seizoen is er drie keer een speciale dienst voor de heel jonge kinderen waarin zij kunnen meemaken hoe een kerkdienst gaat en waarin ze de verschillende rituelen uit de kerk kunnen ervaren en bekijken. Deze eerste keer gaat het over ‘afscheid nemen’. Samen met dominee Margreet Klokke gaan de kinderen de rol van afscheid nemen in de kerk, ervaren.

Mocht jouw kind iets hebben waar hij/zij afscheid van wil nemen (mag zo ‘klein’ zijn als het stoppen met de speen), of graag vorm wil geven aan zijn/haar gevoel bij een afscheid dat er is geweest of nog gaat komen, neem dan gerust een symbool daarvan mee. Deze zal tijdens deze minikerkdienst een plek krijgen.

Na de dienst is er een cantatedienst en kunnen de kinderen (0 – 4 jaar) naar de crèche of naar de kinderdienst (vanaf 4 jaar).

Met hartelijke groet, Thera Roosenbrand Jeugdwerker Kloosterkerk