Spelen in de kerk…

Met Godly Play benaderen we de Bijbelverhalen op zeer speelse wijze. In de verwonderingstijd verwonderen we samen met de kinderen over de rijkdom die de verhalen in zich hebben. Het spelen leerde ons om ook eens verder de kerk rond te kijken, want op welke plek in de kerk wordt er bij uitstek veel gespeeld? De crèche! Een plek waar de jongste kloosterkerkgangers hun tijd doorbrengen. Zeer liefdevol onder de leiding van de crècheleiding maar na eens het speelgoed goed onder de loep te nemen, zagen we dat er veel kansen bleven liggen om ook deze jonge mensen een inspirerende tijd te geven.

Inmiddels hebben de kasten een kleine transformatie onder gaan en is het speelgoed verrijkt en verdeeld over verschillende ‘verhalen boxen’. Heel graag laat ik je hierbij het resultaat zien met dank aan Kimberley Berhitoe voor de foto’s.

NB voor de crèche zijn we ook altijd op zoek naar mensen die kunnen helpen. Bijvoorbeeld als oppas eens in de 2 a 3 maanden.

En ook attendeer ik je heel graag op de diverse activiteiten in september en oktober!

Met hartelijke groet,

Thera Roosenbrand
Jeugdwerker Kloosterkerk
Werkdag: dinsdag en op afspraak
Telefonisch spreekuur op dinsdagmiddag 13u – 13:30u

Telefoonnummer: 06-10474776