Kinderspiritualiteit in de Kloosterkerk

“Van alles genieten
in het nu zijn
zonder al te zeer vast te hangen aan een ‘zelf’
gretig aftastend wat er voorbij de grenzen ligt
op zoek naar betekenis
doelen ontdekkend
open naar meer?”

Rabbi Hugo Gryn

Voor mij ligt het boek “Kinderen en hun spiritualiteit”, geschreven door Rebecca Nye. Zij is nauw betrokken bij Godly Play in Groot Brittanië. Sinds wij zelf Godly Play regelmatig inzetten bij de kinderdiensten en ons steeds verder verdiepen in de achtergrond hiervan, is er een steeds grotere bewustwording van kinderen en hun spiritualiteit. We hebben getuige mogen zijn van bijzondere momenten waarin kinderen elkaar en ons als ‘grote mensen’ deelgenoot maakten van hun eigen verwondering en inzichten.

In het boek van Rebecca Nye verwijst zij naar een wetenschappelijk onderzoek waar zij zelf aan meegewerkt heeft. Zij zegt dat het onderzoek bij kinderen een opmerkelijk vermogen tot ‘relationeel bewustzijn’ aanwees. En vat daaruit gezien kinderspiritualiteit samen als “het oorspronkelijk natuurlijke vermogen tot de gewaarwor- ding van iets heiligs in levenservaringen”.

Als voorbeelden van dit natuurlijke vermogen geeft ze onder andere dat:
– “kinderen een holistischer kijk op de werkelijkheid hebben; omdat ze minder analytisch ingesteld zijn, is hun perceptie mystieker van aard”
– “kinderen zeer open en nieuwsgierig zijn; omdat ze minder oordelen en minder wantrouwig zijn, hebben ze een natuurlijk vermogen tot verwondering
– “er veel is dat kinderen niet weten; elke zin kan woorden bevatten die ze niet begrijpen; veel van wat rondom hen gebeurt, stelt hen voor raadsels; (…) het mysterie is voor hen geen bedreiging maar een vriend, en hun eigen ontzagvolle reactie hierop of hun zoektocht naar betekenis zijn voor hen heel gewone, dagelijkse spelletjes”
– “kinderen gemakkelijk aanvaarden dat hun woorden niet adequaat zijn om gedachten en gevoelens te be- schrijven; ze weten dat wat er echt toe doet, nooit helemaal in woorden te vatten is; ze voelen zich op hun gemak bij de kracht van het onzegbare”

Als deel van de gemeente zijn zij zeer waardevol. Zij mogen ons als grote mensen uitdagen om ook van hèn te leren. En wij boffen dat wij hen mogen vergezellen in hun zoektocht. Godly Play biedt hen èn ons de uitgelezen mogelijkheid om dit te kunnen doen.

We kijken er naar uit om komend seizoen de inzet van Godly Play te gaan vergroten. We hopen het vaker op de zondagen tijdens de dienst te doen. Maar ook willen we kinderen van buiten de kerk de gelegenheid bieden om bijbelverhalen met Godly Play te komen verkennen. Hiervoor hopen we onze werkgroep Godly Play verder uit te kunnen breiden met vertellers en begeleiders.

Mocht bovenstaande je aanspreken en je meer willen weten over Godly Play en over de mogelijkheid om zelf betrokken te worden als verteller of begeleider, neem dan contact op met mij via jeugdwerk@kloosterkerk.nl Hartelijke groet, Thera Roosenbrand