Foto: Monica Stuurop

Jan Steen

Na de kerkdienst van 13 mei verzamelden de tieners van 12 – 18 jaar zich bij de Apostelkapel. Met elkaar gingen zij de tentoonstelling van Jan Steen in het Mauritshuis bekijken. Bij Jan Steen denken we al snel aan een wat chaotisch huishouden, maar hij blijkt een veelzijdige kunstenaar te zijn! Zo heeft hij ook veel bijbelse taferelen op het doek vastgelegd. Een goede voorbereiding ging aan dit bezoek vooraf. In de Ministeriekamer van de Kloosterkerk hebben we alvast de bijbelverhalen opgehaald, die op de schilderijen in het Mauritshuis te zien zijn. We zien Mozes, die de stenen tafelen ontvangt, terwijl het volk zich op het Gouden Kalf richt. Ook komen we Rachel tegen, één van de vrouwen van Jakob, terwijl zij de gestolen sieraden van haar vader verstopt. Een badende Batseba komt voorbij. En we zien een Jezus-gestalte die net aan het vertrekken is bij de Emmaüsgangers. Op deze manier zijn niet alleen de schilderijen, maar ook de bijbelse verhalen meer voor ons gaan leven.

Examen attentie

In onze gemeente zijn een paar kanjers, die met bloed, zweet en tranen hun middelbare schoolperiode, met positief resultaat, hopen te beëindigen. Oftewel: zij doen examen!

Om hen te laten weten dat wij met hen meeleven, hebben wij een kleine attentie langs gebracht: een zakje met schuimblokken. Als begeleidende tekst stond erbij: Succes met blokken!

Lieve Peter, Guido & Sarah: Zet ‘em op!

Leiding Kinderdiensten

In de afgelopen weken hebben de kinderen verhalen gehoord over Jezus. Over wat er met hem en rond hem gebeurde in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Bijvoorbeeld hoe hij zich bij de Emmaüsgangers voegde. En dat hij de discipelen bezocht toen zij aan het vissen waren. Hij leerde hen een wijze les: soms moet je het over een andere boeg gooien. Ook hoorden we hoe de leerlingen Jezus na bleven staren met Hemelvaart. Met Pinksteren, tijdens het gesprek met ds. Rienk en jeugdpastor Peter op het rode kleed, leerden we over de heilige Geest. Over hoe die naar de aarde kwam om de leerlingen in beweging te zetten. Net zoals deze heilige Geest ons, vandaag de dag, nog steeds in beweging zet!

Godly Play

In de Godly Play vertellingen sluiten we aan bij het thema ‘Water’. We beginnen met twee verhalen over de Schepping, waarin water en land gescheiden worden. In Exodus volgen we het volk van God op zijn tocht door het water. Op 24 juni komt het verhaal van Mozes, die zorgt voor water in de woestijn. In juli gaan we verder met Jona, die naar de bodem van de zee zinkt, maar toch weer boven komt. Ten slotte een bijzondere gelijkenis over een bron in de woestijn, die je pas kunt ontdekken als je er tijd en aandacht aan besteedt.

Voor komend seizoen bereiden we weer nieuwe Godly Play verhalen voor. In ons team is nog plaats voor nieuwe vertellers en begeleiders. Interesse? Kom eens kijken ‘achter de witte muur’ tijdens of na de dienst of neem contact op met de jeugdpastor Peter van der Beek…

Mini kerkdienst


Op zondag 27 mei was het al vroeg een drukke bedoening in de Kloosterkerk. Zelfs zo druk, dat we van locatie moesten wisselen. De Ministeriekamer bleek te klein, dus zijn wij uitgeweken naar de Koorzaal. Daar hebben we met grootouders, ouders en kinderen van 0 – 6 jaar stilgestaan bij het thema Pinksteren.

Deze viering is speciaal op de allerjongste kinderen toegespitst, om hen op hun niveau kennis met het heilige te laten maken. We zongen liederen in verschillende talen, we hebben met elkaar gebeden en we hoorden over hoe de eerste christenen over Jezus vertelden. Ook hebben we met elkaar wat gegeten en gedronken, want in het verhaal in de Prentenbijbel lazen we dat mensen, die in Jezus geloven vaak samen eten en bidden.

Na afloop konden we ons alvast voorbereiden op de kinderdiensten, want er was allerlei Godly Play-materiaal aanwezig om mee te spelen.

Mede namens Gilbert en Marchien, Peter van der Beek