Foto: Monica Stuurop

Advents- en Kerstperiode

In december zijn de kinderen volop bezig geweest met Advent en Kerst. De jongste kinderen hoorden bijpassende Godly Play-verhalen. De oudste kinderen sloten met hun project aan bij de serie diensten van de Advent met het thema: ‘Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt.’. De kinderen bouwden aan een kribbe en hoorden verhalen over Jezus als Koning, Goede Herder, Ware Wijnstok en als Vredevorst. Zij versierden elke week de kribbe met, bij het verhaal, toepasselijk materiaal. De kribbe heeft Loes Wagter gemaakt. Zij is leidster bij onze kinderdiensten. Ook via deze weg: bedankt Loes!

Op kerstochtend kon het kind, het Licht in ons, een plaats krijgen in deze kribbe. Zo kwam licht uit de kribbe.

De kinderen maakten geboortekaartjes voor het geboren kind. Deze hingen we aan het einde van de dienst op aan een touw aan de witte muur.

De geboortekaartjes mochten op zondag 7 januari, na de dienst, opgehaald worden. Er was toen Kinderen, Ouders en Koffie in de Apostelkapel. De kinderen konden hun eigen kaartje opzoeken en mee naar huis nemen. Mocht uw kind hier niet bij geweest zijn en toch zijn geboortekaartje willen? Laat het de Jeugdpastor weten. Hij heeft het restant bewaard.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de veertigdagentijd en Pasen al in volle gang. Daarover leest u in de volgende Nieuwsbrief meer.

Speciaal programma kinderen tijdens cantatedienst verplaatst

Op 28 januari stond voor de kinderen, tijdens de cantate, een speciale muzikale activiteit gepland. Deze activiteit is verplaatst naar de cantatedienst op zondag 25 februari. De oudste kinderen (8 – 12 jaar) gaan dan, tijdens de kinderdienst, met elkaar een eigen orgel bouwen! Het beloofd een educatieve kinderdienst te worden, met een muzikaal randje.

Social Media

Het Jeugdwerk van de Kloosterkerk is ook actief op social media. Via Facebook en Instagram laten we zien wat er zoal gebeurt of staat te gebeuren. Wilt u ook op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Volg ons! Op Facebook zijn we te vinden onder de naam: ‘Jeugdwerk Kloosterkerk’. En op Instagram onder de naam: ‘kloosterkerkjeugd’.

Mede namens Gilbert en Marchien,

Peter van der Beek

Foto: Monica Stuurop

Foto: Monica Stuurop