In oktober 2015 heeft het gemeentebestuur van Den Haag besloten het voormalige Ministerie van Sociale Zaken tegenover station Laan van Nieuw Oost Indië te bestemmen als asielzoekerscentrum (AZC) voor 600 asielzoekers. Ze konden daar verblijven tot het einde van het jaar. In 2016 wordt het ministerie geschikt gemaakt voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders. Dan rijst natuurlijk bij veel leden van de Kloosterkerkgemeente de vraag: wat zouden we kunnen doen? En u vraagt zich misschien ook af, wat er in de Kloosterkerk is gebeurd. De Diaconie kreeg  in oktober de vraag voorgelegd: zou de Kloosterkerkgemeente gastvrijheid willen verlenen aan een twintigtal vluchtelingen bij onze Kerstmaaltijd?

In december besloot Vluchtelingen Werk Nederland een feestelijke maaltijd te organiseren voor de 600 AZC bewoners. De maaltijd zou worden gehouden op een zestal locaties in de stad. De Kloosterkerk was een van de beoogde locaties. Omdat de kerk die avond verhuurd was konden wij helaas niet op het verzoek ingaan. Aangezien wij echter veel sympathie hadden voor dit initiatief heeft de Diaconie € 3.000 overgemaakt ten behoeve van de organisatie van de maaltijden en zij heeft met succes een fonds uitgenodigd om een vergelijkbare bijdrage te leveren.

Er hebben zich in Den Haag veel vrijwilligers aangemeld voor ondersteuning en begeleiding van de vluchtelingen. Onder hen ongetwijfeld ook veel leden van de Kloosterkerk. Het algehele aanbod overtreft vele malen de vraag, te meer omdat de 600 asielzoekers inmiddels de stad hebben verlaten en de groep van statushouders pas in de loop van 2016 in Den Haag gehuisvest zal worden.

Dit betekent dat de behoefte aan vrijwilligers op dit moment beperkt is.

Mochten leden van de Kloosterkerk zich alsnog willen opgeven dan dient men er mee rekening te houden dat de kans klein is dat het Rode Kruis en Vluchtelingen Werk op korte termijn een beroep zullen doen op uw bereidheid tot ondersteuning.