Waar is de paaskaars gebleven?

De paaskaars die op Witte Donderdag de kerk is uitgedragen is aan Anneke Zorn geschonken op haar laatste werkdag voor de Kloosterkerk.

Zij was gedurende vele jaren een grote steun voor tal van vrijwilligers die in de Kloosterkerk grote en kleine taken verricht hebben..

Ieder jaar zocht zij met grote zorgvuldigheid de nieuwe paaskaars uit. Nu staat er een kaars bij haar thuis.