Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek

 • De verloren kunst van de heilige geschriften – Karen Armstrong, 2019
 • Denkend aan de dood kom ik tot leven; gedachten over het levenseinde – Piet Schelling, 2019
 • Geborgen en beschermd; het geheim van de kerstengel – Anselm Grün, 2017
 • God op het boekenbal; bijbel & bestsellers – Evert Jan de Wijer , 2013
 • Godvergeten; gedachten over geloof en dementie – Tim van Iersel, 2019
 • Groene theologie – Trees van Montfoort, 2019
 • Heeft de slang gesproken?; het strijdbare leven van dr. J.G.Geelkerken (1879-1960) – Maarten J. Aalders, 2013
 • Het christelijk geloof; een eigentijdse introductie – Aad van Egmond, 2019
 • Ik bid dus ik ben; pleidooi voor de christelijke traditie – Bert Hoedemaker, 2018
 • Ik zocht Allah en vond Jesus – Nabeel Qureshi, 6e dr., 2019
 • O hemel, zei de krokodil; 52 dierenverhalen voor jong en oud om zoiets als God ter sprake te brengen – Wim Jansen, 2019
 • Ons leven vieren; remonstranten en anderen over liturgie, met teksten en rituelen uit de praktijk – onder redactie van Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers, 2019
 • Over het geheim gesproken; preken uit de Kloosterkerk 1920-2010 –samengesteld door Niels Koers, 2010
 • Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici; het vijfde evangelie – Wim Schuwirth, 2019
 • Stand-up theology; een quickscan van de tijdgeest – Tim Vreugdenhil, 2018
 • Wie ben jij, o liefde?; verzameld werk van Pater Frans – Frans van der Lugt, 2019

De Bibliotheekcommissie

Catalogus bibliotheek Kloosterkerk

Via deze link kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de website van de Kloosterkerk.