De Beroepingscommissie is voortvarend aan de slag gegaan. Onze commissie bestaat uit Rich van den Berg (voorzitter), Karin Austmann, Marchien Holtrop, Bob van Meijeren, Rein Willems (niet uit de kring van de Kloosterkerk, maar namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Den Haag), André Suurmond en Godert van der Feltz (secretaris). Karin Austmann is op voorstel van onze commissie door het AB aan de commissie toegevoegd. Niet toevallig zijn in de commissie alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Het gevoel bestaat dat een brede, gemêleerde en representatieve commissie is gevormd.

We zijn ons werk gestart met een gesprek over ieders eigen geloofsverhaal. We zijn ons bewust van het belang van onze taak, die wij namens de gemeente vervullen. We beseffen dat een goede uitkomst afhankelijk is van inspiratie door de Eeuwige.

De vacature voor een predikant wordt behalve in het Kloosterkerk Nieuws gepubliceerd op de website van de Kloosterkerk en die van de PKN (onder: vacatures), in de nieuwsbrief van de PKN met zo’n 20.000 lezers, in een Twitter van de PKN, op de website “Reliwerk” en zij is toegezonden aan het (landelijk) Bureau Mobiliteit van de PKN. Zowel vanuit de leden als via een sollicitatie zijn inmiddels reacties ontvangen. Omdat de publicatie in het gedrukte tijdschrift ‘Woord en Weg’ pas eind november kon worden geplaatst, is de reactietermijn verlengd tot 15 december a.s.. In de weken daarna zal de Beroepingscommissie uit de lijst kandidaten een kortere lijst selecteren met wie zij verwacht de procedure voort te zetten. De Beroepingscommissie heeft besloten in beginsel wekelijks te vergaderen. Zij buigt zich over zowel inhoudelijke thema’s als praktische logistieke vragen. Op 29 november is er een Gemeenteplatform gepland. De Beroepingscommissie zal dan kort verslag doen. Met vragen over de voortgang kunt u zich wenden tot de secretaris van de Beroepingscommissie via godert.vanderfeltz@gmail.com.

Uw suggesties voor kandidaten worden zeer op prijs gesteld.