Uitnodiging Gemeenteplatform 20 september 2018

Het algemeen bestuur nodigt de leden van de Kloosterkerk van harte uit voor deze bijeenkomst.
Aanvang 20 uur in de wandelruimte van de Kloosterkerk.

Voor het starten van de beroepingsprocedure voor de nieuwe predikant is een profielschets van de nieuwe predikant en van de Kloosterkerk nodig.

Het bestuur wil graag de concepten die daarvoor geschreven zijn met het gemeenteplatform bespreken. Later zal het bestuur de profielen vaststellen. Het bestuur zal ook verder de procedure van de beroeping en de bijbehorende planning toelichten.

De concept profielen vindt u in de bijlage bij dit bericht.

De avond wordt afgesloten onder het genot van een drankje.

Namens het bestuur van de Kloosterkerk

Astrid Poot, secretaris

Bijlage: Concept profielen Kloosterkerk en Predikant