Visser ‘t Hooft, een leven voor de Oecumene en Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd

Deze maand vindt u twee korte recensies uit 2018 van de grootste en bekendste theologen uit de twintigste eeuw.

Visser ‘t Hooft, een leven voor de Oecumene van Dr. Jurjen Zeilstra

Visser ‘t Hooft (1900-1985) hield zich bezig met veel grote kwesties. Vanaf 1948 als leider van de Wereldraad van Kerken: de opkomst van Hitler, de Tweede Wereldoorlog, naoorlogse verzoening, dekolonisatie en zending, de Koude Oorlog, apartheid, secularisatie en emancipatie. Hij was Nederlands bekendste theoloog in het buitenland. Naar Visser ’t Hooft werd wereldwijd geluisterd. Zelfbewust betrok Visser ‘t Hooft de eenheid van de kerk op de verscheurdheid van de wereld en verwachtte daarvan een helend effect. Deze biografie toont de bevlogenheid, waarmee Visser ‘t Hooft zich van jongs af aan wijdde aan zijn missie en geeft vanuit dit perspectief een indrukwekkend beeld van de turbulente twintigste eeuw. Dr. Jurjen Zeilstra (1961) is theoloog en historicus. Hij is predikant in de Protestantse Gemeente Hilversum.

Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd van Dr. Karel Blei

De Zwitser Karl Barth (1886-1968) was een van de grootste theologen van de twintigste eeuw. Dit boek laat zien hoe de Duitse en Europese geschiedenis van die eeuw – de Eerste Wereldoorlog, de opkomst van Hitler, de Duitse kerkstrijd – doorklinkt in het theologisch werk van Barth, die zich tegen het nationaalsocialisme verzette en na de Tweede Wereldoorlog de vanzelfsprekendheid bekritiseerde, waarmee het Westen zich liet meeslepen in de Koude Oorlogretoriek. Dr. Karel Blei is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Van 1987 tot 1997 was hij secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk.

De Bibliotheekcommissie