‘Op weg naar Pasen’ van Margreet Klokke en Rien Poortvliet

Voor elke dag een beeld met daarbij een korte, meditatieve tekst. Dit boek is bedoeld voor wie zich wil aansluiten bij de eeuwenoude christelijke traditie rond het houden van een voorbereidingstijd op Pasen. Rien Poortvliet (1932-1995) schreef en tekende eerder ‘Hij was een van ons’ over het leven van Jezus. Uit dit boek selecteerde Margreet Klokke samen met Corrie Poortvliet de beelden voor ‘Op weg naar Pasen’. Margreet Klokke volgt in dit boek de klassieke lezingen voor de tijd van het jaar en zij schreef de teksten bij de beelden. Woord en beeld kunnen stimuleren tot bezinning over het verhaal van Jezus in relatie tot het eigen leven.

Rien Poortvliet (1932-1995) ‘de Bergrede’ uit “Hij was één van ons”

Een brug van fluweel’, gebedenboek Margreet Klokke vanaf 1 april verkrijgbaar!

Zoals velen zullen hebben gezien, is het boek ‘Een brug van fluweel, gebeden en meditatieve teksten’ gepresenteerd op de afscheidsbijeenkomst van Margreet Klokke op 3 februari jongstleden. Ook het Kyrie-gebed uit de afscheidsdienst 4 februari is inmiddels in het boek opgenomen. Een boekenstandaard met een indruk hoe het boek eruit gaat zien, staat sindsdien in de kerk. De voorzijde van het boek is elders in deze Nieuwsbrief te zien. Het opmaken en drukken van het boek vordert goed. Margreet Klokke: “Bidden is niet vanzelfsprekend. Veel mensen hebben er een vertekend beeld bij. Daarom begint dit boek met een preek over bidden. Deze overdenking gaat uit van een gedicht van de Poolse schrijver Czeslaw Milosz ‘Over het gebed’, waarin hij zegt dat een gebed ‘een brug bouwt van fluweel’. De titel van het boek is hieraan ontleend. De preek was deel van de serie ‘De spiritualiteit van het gewone leven’ in de Kloosterkerk”. De gebeden zijn gegroepeerd in tien thema’s: ‘over de drempel’, ‘naar binnen’, ‘verstilling’, ‘bij de psalmen’, ‘begin en einde’, ‘op weg zijn’, ‘kwetsbaarheid’, ‘de seizoenen’, ‘kersttijd’ en ‘van Pasen tot Pinksteren’. Het voorwoord is door Carel ter Linden geschreven. Elk thema is prachtig in kleur geïllustreerd door Rob van Doeselaar. Rob maakte de illustraties voor dit boek in de geest van zijn serie ‘schilderijen van de hemel’. Hij werd geïnspireerd door zijn observatie dat op heldere dagen de hemel zowel schaduwen als licht schildert op ieder oppervlak. Het boek heeft een hemelsblauw leeslintje en hemelsblauw kapitaaltje … net als het dak van de Kloosterkerk. Wij bevelen het boek van harte bij u aan! Een mooi boek om zelf te bezitten en om cadeau te geven. Vanaf 1 april zal het boek verkrijgbaar zijn na de dienst op zondag bij de boekentafel. Er kan zowel contant als met pin betaald worden. In tegenstelling tot wat in Nieuwsbrief nr 2 was vermeld, is vóórintekening niet nodig en geldt er één standaard prijs voor het boek: € 22.  Ook is het gebedenboek vanaf 1 april verkrijgbaar bij www.boekengilde.nl/boekenshop. Tevens bij de Ichthusboekhandel, Korte Poten 42, 2511 EE, Den Haag en de Ichthusboekhandel, Nieuwstraat 27, 2312 KA Leiden.