In de zomer van 2018 was het thema van de zomerexpositie in de Kloosterkerk ´Zondvloed´, een productie van het Bijbels Museum, die door een groot aantal bezoekers uit binnen- en buitenland bezocht werd. Voor de komende maanden staat de tentoonstelling ´Zie mij´ op het programma, eveneens een productie van het Bijbels Museum. De werken werden in 2017-2018 voor het eerst getoond in het Bijbels Museum in Amsterdam en ´reizen´ nu door Nederland, waarbij deze zomer de Kloosterkerk de pleisterplaats is. Het achterliggend thema kan omschreven worden als ´Hoe breng je de eeuwenoude verhalen van de Bijbel tot leven in deze tijd?´Dit zou wellicht de saaie suggestie kunnen wekken van een ´plaatje bij een praatje´, maar het tegendeel is waar. Het zijn geen educatieve plaatjes bij de bijbelse verhalen, maar meerduidige ´bewijzen´ dat de zoektocht naar de betekenis van deze verhalen nog lang niet ten einde is en ook nooit ten einde zal komen. Ze laten de toeschouwer vrij en bieden hem/haar alle ruimte om in eigen tempo en op een eigen manier daarmee op weg te gaan. Ook voor de predikanten, die de komende maanden in de Kloosterkerk komen, zullen zij hopelijk een inspiratiebron vormen.

Kunstenaar Caroline Waltman (1970) heeft dit tot stand gebracht met behulp van fotografie. Zij reisde in zestien landen binnen en buiten Europa en maakte honderden foto’s , die zij combineerde met verzen uit de Bijbel. De foto’s – deels afgedrukt op levensgroot formaat – worden getoond in combinatie met daarbij gekozen bijbel verzen. Deze zijn vertaald in vier talen: Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya. Dankzij deze vertalingen, maar ook vanwege de culturele verscheidenheid van Waltmans werk, is de tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in 609 foto’s toegankelijk en bestemd voor een breed en cultureel uiteenlopend publiek.

De beelden zijn zeer divers, variërend van landschappen en stillevens tot portretten en opnamen uit het dagelijks leven. De verbanden, die Waltman legt tussen beeld en tekst zijn soms heel direct, maar veel vaker juist associatief. Samen vormt de selectie van foto’s en teksten een eigentijdse en vernieuwende blik op de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De kunstenaar heeft meerdere jaren aan het project gewerkt. Het maken van de foto’s, het bestuderen van de teksten en het selecteren van de fragmenten vormden met elkaar een indringend en artistiek uitdagend proces. Het resultaat verscheen eind 2016 in de vorm van de publicatie ‘Paradisewill.com’. De Bijbel in 609 foto´s en 830 verzen´.

Caroline Waltman beweegt zich tussen fotografie, sculptuur, tekst, film en grafiek. Haar werk is meerdere malen geëxposeerd, in binnen- en buitenland. In haar werk onderzoekt zij de grillen van herstel. “Ik ben aangetrokken tot grote verbanden maar word gedreven door mijn liefde voor het detail.”, aldus Waltman.

Namens de Kunstcommissie Kloosterkerk

Marjolijn van Delft