60 jaar Bachcatatediensten

Stichting Cantatediensten doet aan het einde van dit jaar een beroep op uw vrijgevigheid om de jarenlange muzikale traditie van cantatediensten in de Kloosterkerk te steunen. De cantatediensten worden geconfronteerd met fors toegenomen kosten door onder meer inflatie  en stijgende honoraria. Tegelijk lopen de collecte-opbrengsten structureel terug: eind november bedroegen de collecte-inkomsten zo’n € 2.500, terwijl de kosten voor die cantate circa € 4.500 waren. Het jaartekort dreigt al met al op te lopen tot € 6.000.  

U kunt uw (extra) gift overmaken op bankrekening NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. 

Meer informatie over de mogelijkheden om de cantatediensten periodiek te steunen treft u hier aan.