Inmiddels zijn alle activiteiten weer begonnen. Zoals gebruikelijk was de Kloosterkerk aanwezig op de Haagse Uitmarkt en werd de kerk tijdens de monumentendagen opengesteld. In de twee weekenden samen hebben wij zo’n 4.100 bezoekers mogen ontvangen. Dat was alleen mogelijk door de grote en enthousiaste inzet van onze vrijwilligers. Graag bedankt het bestuur hen voor die inzet. De Kloosterkerk heeft als kerk in het centrum van de stad de kans gastvrijheid naar ieder te tonen, te vertellen wat de kerkelijke gemeente ten diepste drijft en welke activiteiten er op touw worden gezet.