Sinterklaas is een prachtig feest voor iedereen, die met deze traditie vertrouwd is. Families, die moeten rondkomen van een minimum inkomen of minder zijn echter niet in staat om dit feest volop te kunnen vieren. In de Haagse binnenstad leven steeds meer gezinnen onder de armoedegrens. Vaak ontvangen zij ondersteuning van de Voedselbank Haaglanden, die een uitdeelpunt heeft in de Lukaskerk. Voor die gezinnen geen Sinterklaas en ook geen cadeautjes voor de kinderen. De diaconie gaat hier graag ook dit jaar wat aan doen in samenwerking met u en de in die wijken werkzame diaconaal werker van de Lukaskerk. Daarvoor wordt de rekening van de diaconie IBAN NL89INGB0002847114 geopend.

Wilt u ons helpen en uw gift overmaken o.v.v. ‘Sinterklaas helpen’? Met het geld dat hopelijk binnenstroomt, kopen wij voor deze families een Sinterklaas surprise zak gevuld met een banketletter, speculaas, marsepein, veel pepernoten en cadeautjes voor de kinderen van het gezin. Op 5 december bezorgen de Kloosterkerk klazen dit verrassingspakket bij de mensen thuis. Om zo veel mogelijk gezinnen te kunnen helpen, zal de diaconie van de Kloosterkerk het totaal aan giften voor deze actie verdubbelen en rekent zij net als vorig jaar weer op uw ruimhartige steun. In de eerste week van november wordt tijdens de dienst tevens voor dit doel gecollecteerd.

Naast financiële ondersteuning zoeken de Kloosterkerk klazen nog naar assistenten. Met de hulp van twee roetveeg pieten zouden wij reuze blij zijn.

Herman Fledderus

Diaconie Kloosterkerk