Maaltijd en gemeenschap, zij horen bij elkaar. In een gemeenschap, waarbinnen het Avondmaal zo’n centrale plaats heeft, zal dat niemand vreemd in de oren klinken. Maar de Kloosterkerk opent ook bij andere gelegenheden haar deuren om maaltijd te vieren en meer dan maaltijd te vieren. Iedereen zal wel eens gehoord hebben over de jaarlijkse kerstmaaltijd voor jong en oud. Aan mooi gedekte tafels in een feestelijke kerk schuiven in december rond de zeventig mensen aan. Minder bekend zijn wellicht drie andere soorten maaltijden door het jaar heen: ‘Lezing en Lunch’, ‘Zinnige Kost’ en de ‘Open Tafel’. Alle vinden plaats in de crypt van de Kloosterkerk.

De ‘Open tafel’ verzorgt op woensdag, één keer per veertien dagen, een vegetarische maaltijd. Deze maaltijden hebben een belangrijke sociale functie. Kom je voor het eerst dan blijf je zeker niet ongezien maar word je hartelijk welkom geheten. De maaltijd begint om 18.30 uur maar vanaf 18.00 uur kun je binnenlopen en word je ontvangen met een kop thee. Tientallen mensen komen bij elkaar om te praten en te eten. Er zijn er die hier al jaren komen: ‘Deze maaltijd is de goedkoopste van de stad’ en zoals een ander zei: ‘Dan spreek ik weer eens iemand’. Zo is er in de loop van de tijd een hechte gemeenschap ontstaan, die elkaar in de Kloosterkerk weet te vinden. Zo nu en dan is er na de maaltijd een lezing-, muziek-, video- of gedichtenprogramma. Inmiddels is de leiding, na vele jaren trouwe dienst van Peter Piket, in handen van Maria Entrop en Leenderd de Graaf. Een kleine groep van vrijwilligers verzorgt de maaltijd. Nieuwe vrijwilligers om deze traditie voort te zetten, zijn zeer welkom!

‘Lezing en Lunch’ biedt een combinatie van een lezing en een smakelijke lunch, en wel op een aantal dinsdagochtenden. In de praktijk komen er vooral mensen, die zijn opgehouden met werken. De lezing begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur, met een koffiepauze. Daarna volgt de drie-gangen lunch. Iedereen is welkom. Bij binnenkomst wordt koffie met iets lekkers aangeboden, de tafels zijn mooi gedekt, je wordt bediend als je aan tafel zit, het eten is afwisselend. Ook de onderwerpen van de lezingen zijn zeer divers. Om enkele voorbeelden te geven: in het najaar van 2018 is gesproken over De Haagse Schilderswijk, Muziek in het interbellum, Nineveh: 9000 jaar (Bijbelse) geschiedenis en Het Thomas-evangelie. Voor de komende maanden staan genoteerd: Athos, Cats over Cats en Over het leven van Visser ’t Hooft. In 2019 zijn er nog bijeenkomsten op 19 februari, 19 maart, 2 april en 4 juni. Op 16 juli is er een excursie.

Bij de bijeenkomsten van ‘Zinnige Kost’ draait het om een gesprek bij een lekkere vegetarische maaltijd. Een spreker leidt het thema in. Vervolgens komen bij de verschillende gangen de kaarten met stellingen op tafel. De eerste avond sprak Dr. Karel Blei over Karl Barth, de protestantse theoloog die weigerde zich te conformeren aan de wensen van het nationaal­socialistische regime. De tweede avond hoorden wij Dr. Jurjen Zeilstra over  Willem Visser ’t Hooft, de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. De stelling bij het hoofdgerecht van deze bijeenkomst luidde (iets ingekort): ‘Niet de consensus over de betekenis van Jezus, kerkmodellen of dogmatiek brengt eenheid, maar respect voor verscheidenheid en aandacht voor mensen’. Over de stelling waren de vier tafels met elk zes personen het snel eens, maar over hoe je dat in de praktijk brengt in een tijd, waarin ook de ‘Nashvilleverklaring’ verschijnt, raakten we nog lang niet uitgepraat. In 2019 staan nog twee avonden gepland: op dinsdag 12 maart met Joost Röselaers en op 2 april.

Drie vormen van maaltijd dus, drie vormen van ontmoeting in de crypt van de Kloosterkerk. De sfeer is als vanzelf ontspannen en het gesprek komt gemakkelijk op gang, dankzij de inspanningen van de organisatoren en de kookkunst van de keukenprinsen en -prinsessen. Samen aan de maaltijd in de Kloosterkerk is een weldaad voor lichaam en geest.