Glas in lood Kloosterkerk

Grote restauratie van het glas in lood 

U heeft het waarschijnlijk gezien. Inmiddels is de restauratie van de zeven glas in loodramen in het koor gestart. In de eerste uitgave van het nieuwe seizoen van het magazine De Klooster is een artikel gewijd aan deze restauratie en de Ruitjes-actie. Heeft u dit exemplaar niet in de brievenbus gekregen, neem er dan één mee of kijk op de website!

Stand van zaken Ruitjes-actie

Tot nu toe is er € 20.000,- binnen gekomen, met dank aan circa 125 gulle gevers. Daarnaast heeft de verkoping nog € 7.000,- opgebracht.

De kosten van de restauratie van de zeven ramen bedragen € 265.000, een grote investering voor de Kloosterkerk. Het is een investering in de toekomst van de gemeente, die ook velen van u ter harte gaat. Iedereen kan symbolisch een ruitje of een rij ruitjes adopteren. Eén enkel ruitje kost € 40,- , een rij van vier ruitjes € 160,-. Maar elk bedrag is welkom! Doet u mee?
Stort uw bijdrage op rekening NL41 ABNA 0519 8730 68 ten name van de Stichting Monument Kloosterkerk of scan de QR-code

Eén ruit à € 40

Eén rij met vier ruitjes à € 160