In december 2015 is de Stichting Diaconie Kloosterkerk opgericht. De activiteiten en de middelen van de diaconie en Kloosterkerk Wereldwijd zijn daarin ondergebracht. Door de diaconie onder te brengen in een aparte stichting doen we meer recht aan een oeroud beginsel uit de kerkelijke traditie dat zegt dat moet zijn geborgd dat het geld voor de armen niet (ook niet per ongeluk) wordt besteed aan interne kerkelijke zaken. Overigens blijven de diakenen en de diaconale commissies op dezelfde manier als voorheen functioneren als onderdeel van de Kloosterkerk.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Diaconie is ongewijzigd NL 89INGB 0002847114. Zij blijft rekenen op uw steun.