Een wijds begrip, waar je op allerlei manieren mee kunt omgaan. Als ouderling Open Kerk heb ik daar mijn eigen beeld bij. Letterlijk betekent het voor mij de deuren van de kerk uitnodigend op zondagmorgen open zetten voor iedere kerkganger, lid of geen lid van de Kloosterkerk. Maar ook voor elke voorbijganger door de week, die even een moment van rust en bezinning zoekt of gewoon nieuwsgierig is naar wat er achter die eeuwenoude, massieve muren te zien is. Onze kerk is van 1 mei tot 19 september open geweest, mede dankzij onze enthousiaste kerkwachten. Dit jaar vonden bijna 10.000 bezoekers zo’n open deur. De flyers zijn er in acht talen, zodat de informatie over de kerk voor bijna elke bezoeker toegankelijk is. Daarnaast is er een Izi Travel QR code, waarin in drie talen de informatie over wat er te zien en te vertellen is over het monument te horen is op de eigen mobiele telefoon.

Het Uitfestival op 2 september was een groot succes. Bijna 1.600 bezoekers konden genieten van een doorlopend, zorgvuldig samengesteld en gevarieerd muziekprogramma. Ook buiten in en rond de marktkraam op het Lange Voorhout was de Kloosterkerk zichtbaar aanwezig. Op 8 en 9 september tijdens de Open Monumentendagen klonken er opnieuw muziek en zang, nu van voornamelijk eigen Kloosterkerk bodem. Maar het hoogtepunt van deze laatste twee dagen was wel de schitterende expositie van doopjurken van families, gelieerd aan de Kloosterkerk en daarbuiten, met zelfs een nog nooit eerder tentoongestelde doopjurk uit 1840 van de Koninklijke Familie. De persoonlijke verhalen en de geschiedenis van de doopjurken waren ontroerend om te lezen. Het was een hele klus om het allemaal zo perfect te organiseren. Het was een groot succes en niet in de laatste plaats door het vertrouwen dat gesteld is door de uitleners in de samensteller(s). Johan van Dongen maakte een foto-album. Het foto-album is te bestellen bij johan2vandongen@hotmail.com. In dit weekend hebben we 4.000 bezoekers geteld. Deze drie bijzondere dagen waren niet mogelijk geweest zonder de vrijwilligers, die zich met hart en ziel hebben ingezet, elk op hun eigen plek en met hun eigen taak.

Open Kerk betekent ook dat de kerk beschikbaar is voor andere activiteiten, zowel voor het eigen kerkelijke gemeentewerk als voor verhuur van de ruimten, waardoor de financiële positie van de kerk wordt verstevigd.
Voor mij betekent Open Kerk zijn bovenal dat wij op onze centrale plek in Den Haag present mogen zijn. Meebewegen op de harteklop van de samenleving, anticiperen op wat er speelt en zoeken naar wegen om er te ‘zijn’. Zoeken naar samenwerking met andere instellingen en kerken in de buurt. Samen kunnen we heel veel en het hoeven niet altijd grote zaken te zijn, waar we ons mee bezig moeten en kunnen houden. De Kloosterkerk kan als oase fungeren in de hectiek van alledag, een plek zijn, waar je even ‘thuis’ komt bij jezelf en bij de Eeuwige. Dat hoeft zich niet te beperken tot de zondag en de openstelling van mei t/m september. Ook op andere momenten zou de kerk open kunnen zijn. Ze kan een pleisterplek zijn tijdens de lunchwandeling of, zoals nu, tijdens een Pauzeconcert. Ze kan een plaats zijn waar je naar toe kunt als er in Den Haag of in het land iets gebeurt, waardoor er behoefte is om elkaar te spreken of een kaarsje aan te steken. Ze kan een huis zijn waar je gehoor vindt, zomaar op een achternamiddag. Gehoord en gezien worden, zijn basale levensbehoeften voor iedereen.
Er is een werkgroepje ‘ Open Kerk’ en we willen in de komende tijd heel graag met u in gesprek gaan om te onderzoeken wat er leeft ten aanzien van het begrip Open Kerk en hoe we daar in de Kloosterkerk handen en voeten aan kunnen en willen geven. Niet alleen op incidentele basis, maar ook in een duurzamer vorm. Eigentijds en adequaat. U hoort van ons!

Yna Visser