Glas in lood Kloosterkerk

Heb je behoefte aan een moment van rust, waarin je je kunt bezinnen? Kom je er niet toe, dit in je eigen leven te organiseren? Dan kun je terecht in de Kloosterkerk. Het gebouw alleen al is een weldaad. Je kunt er op adem komen en een kaarsje aansteken, maar er worden ook activiteiten georganiseerd, die jong en oud kunnen inspireren. Behalve kerkdiensten – ook voor kinderen en jongeren – zijn er cursussen, concerten, exposities en evenementen voor alle leeftijden. Welkom, wie je ook bent. De Kloosterkerk wil een open huis zijn voor iedereen. Mensen met heel verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden vormen de gemeente.

De predikanten, Rienk Lanooy, Jan Tom Schneider en Marja Flipse, gaan voor in de wekelijkse dienst op zondagmorgen. Rienk Lanooy en Jan Tom Schneider leiden een groot aantal cursussen en groepsbijeenkomsten en bieden pastorale zorg waar daaraan behoefte bestaat.