zondag 24 september

eerste collecte (werk Kloosterkerk)

tweede collecte (Kerk in Actie: Azië)

deurcollecte (Cantatediensten)

€   766,29

€   954,59

€ 2.506,33

zondag 1 oktober

eerste collecte (werk Kloosterkerk)

tweede collecte (Jacobs Hospice)

deurcollecte (Onderhoud gebouw)

€  410,46

€  480,94

€  282,89

zondag 8 oktober

eerste collecte (werk Kloosterkerk)

tweede collecte (Vliethuys Hospice)

deurcollecte (Onderhoud gebouw)

€  421,19

€  485,54

€  177,77

zondag 15 oktober

eerste collecte (werk Kloosterkerk)

tweede collecte (Stek Huiswerkbegeleiding)

deurcollecte (Onderhoud gebouw)

€  491,79

€  513,36

€  370,–

Het totaal telefonisch overgemaakte bedrag over het eerste half jaar 2017 bedraagt € 1.418,=, waarvan € 521,= met Hemelvaart.