datum collecte bestemming opbrengst
zondag 6 maart eerste werk Kloosterkerk €      328,44
tweede STEK babyhulp €       380,97
deur onderhoud gebouw €       178,90
zondag 13 maart eerste werk Kloosterkerk €       417,99
tweede Babybullenbak €       477,33
deur onderhoud gebouw €     326,59
zondag 20 maart eerste werk Kloosterkerk €   1.076,66
tweede boodschap beg. Dienst €     975,11
deur cantatediensten €   8.446,87
Witte Donderdag eerste Kesslerstichting €       214,–
deur onderhoud gebouw €      295,41
 Goede Vrijdag deur onderhoud gebouw €       85,85
Paasnachtdienst deur onderhoud gebouw €       98,15
zondag 27 maart eerste werk Kloosterkerk €    1.082,37
tweede Coll. van Diakenen PCG €     896,36
deur Kerk in Actie: Syrië €    1.275,91