Foto: Monica Stuurop

Marchien Holtrop en Peter van der Beek werden op zondag 12 november officieel door ds. Lanooy bevestigd. Marchien als jeugdouderling en Peter als jeugdpastor. Ook werd Joep Grooten bevestigd als kerkrentmeester. Het was een bijzondere dienst. De vele felicitaties en warme woorden van welkom deden ons goed! De kinderen hebben een ‘boom van handen’ voor ons gemaakt. Deze is inmiddels naar de Godly Play-ruimte verhuisd, zodat wij ons deze zondag blijven herinneren. Samen met Gilbert Laurens, die al jeugdouderling is, vormen we nu een team. En kunnen wij bouwen aan de toekomst!

Minikerkdienst

Zondag 26 november is er om 9.30 uur een minikerkdienst. Ook heel kleine kinderen hebben al een antenne voor het heilige. Daarom laten we hen af en toe iets van een kerkdienst meemaken. Deze minikerkdiensten worden gehouden voor een cantatedienst. Ouders zijn welkom met hun kinderen in een dienstje van ongeveer een half uur. Er wordt een kaars aangestoken, er wordt gebeden, gezongen, een Bijbelverhaal verteld met een vertaling naar het heden. De kinderen van 0 tot 4 jaar worden er actief bij betrokken. Ook oudere kinderen zijn welkom.

Leiding Kinderdiensten en Godly Play

De thema’s van de kinderdiensten liepen de afgelopen weken synchroon met de thema’s in de kerkdienst. Inmiddels komt Advent al met rasse schreden dichterbij! In de weken naar kerst toe hebben de jongste kinderen Godly Play. De oudste kinderen gaan zich bezighouden met een speciaal Adventsproject om te ontdekken wat de geboorte van Jezus betekent.

Kerstverhalen in de Kloosterkerk

Alvast om te reserveren in de agenda’s: kerstverhalen in de Kloosterkerk! Op 23 december, van 16.30 uur – 18.00 uur, zullen ds. Carel ter Linden, ds. Pieter Lootsma en ds. Margreet Klokke kerstverhalen vertellen. De verhalen die ze vertellen, zijn voor alle leeftijden. Dit is goed nieuws, want je kunt dus je vader, moeder, opa, oma, buurmeisje en klasgenootje gewoon meenemen. Tussen de verhalen door zullen we met elkaar kerstliederen zingen. Om het kerstgevoel compleet te maken: na afloop zijn er warme chocolademelk en rozijnenbroodjes!

Serious Quest

De afgelopen weken was er op drie zondagen Serious Quest. De beide predikanten en de jeugdpastor verzorgden de inhoud. We behandelden dezelfde thema’s als in de eredienst: gedachtenis, vergeving en oogst. Het zijn bijeenkomsten waarin we met de jongeren van 12 tot 15 jaar dieper op een bepaald onderwerp ingaan. De eerste Serious Quest hadden we zelfs extra gasten: Jan Willem Engelen van Engelen & Spoor uitvaartverzorging en Arjan van Nijnatten. Jan Willem kwam ons vertellen over zijn levensloop, over wat hij concreet doet en de zingevende elementen in de uitvaartverzorging. Arjan van Nijnatten vulde Jan Willem goed aan en deelde enkele praktische details.

Sirkelslag KIDS

Op vrijdagavond 17 november begon het weekeinde wel heel bijzonder. Voor de kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar was er Sirkelslag KIDS. Dit is een landelijk evenement. Als plaatselijke jeugdgroep deden wij ook mee. Wij gingen de strijd aan met enkele honderden andere groepen. Het thema van dit jaar was ‘Geef hoop’. In het verhaal van Gideon zochten de mensen naar hoop in de strijd tegen de Midjanieten. We zijn met Gideon mee op reis gegaan en ontdekten hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Dit deden we aan de hand van verschillende opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig waren! De eindscore is, op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, nog niet bekend. Maar wij kunnen wel alvast vertellen dat de ‘Kloosterkerk Kids’ fantastisch hun best hebben gedaan!

De Bovenbouw jongeren

Binnen onze gemeente is een actieve club jongeren vanaf 15 jaar. Zij zijn enthousiast, bevlogen en dol op koken! De afgelopen periode hebben wij samen gebrainstormd, gekookt, nader kennis gemaakt en met elkaar nagedacht over wat er zoal nodig is om te kunnen vergeven. We proberen om minimaal maandelijks bij elkaar te komen. De ene keer op zondag, de andere keer op vrijdagavond. Van de verdere ontwikkelingen zullen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden.

Mede namens Gilbert en Marchien,

Peter van der Beek, Jeugdpastor Kloosterkerk