Christelijke mystiek in woord en beeld

door Kick Bras

Nu kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks staan wij oog in oog’.
Paulus in 1 Korintiërs 13:12.

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan wij kunnen genieten in woord én beeld, in poëzie, in preken, gebeden of visioenen, maar ook in beeldende kunst zoals de schilder- en beeldhouwkunst en de architectuur.

In Oog in oog presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit verschillende eeuwen, uit diverse landen en joods-christelijke tradities.

Hij ontsluit hun blijvende zeggingskracht en hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar als verwanten die allemaal op de Ene, op het goddelijke mysterie zijn gericht. In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan bod komen centrale thema’s als de mystieke ervaring en Gods-en mensbeelden.

Dr. Kick Bras is theoloog en publiceert regelmatig over spiritualiteit.

Dagblad Trouw:

Om de christelijke mystiek te kunnen doorgronden, heb je een kenner als Kick Bras nodig die je de weg wijst. Hij weet via kunst en teksten de kern van bijvoorbeeld de donkere nacht van de ziel en eenwording met God zo over te brengen dat deze voelbaar wordt. Wat helpt, zijn de goed doordachte opbouw en de toegankelijke, nuchtere schrijfstijl.

Op de omslag van dit boek zien we een ‘Abstracte kop’ van de Russisch / Duitse expressionistische schilder Alexej von Jawlensky (1864-1941).

Het schilderij heeft de bijnaam: ‘Innerlijk schouwen’. Deze bijnaam komen we tegen in vele vormen van de christelijke mystiek.

De bibliotheekcommissie

Oog in oog