Op zondag 12 november 2017 werd tijdens de dienst Marchien Holtrop als nieuwe jeugdouderling bevestigd. Zij volgt Arjan van Nijnatten op.
Marchien is 44 jaar, zij woont met haar man Hugo en zoons Willem (13 jaar) en Maarten (10 jaar) in Rijswijk. Ze is lid van de Kloosterkerk en deed in 2003 belijdenis, na de ABC-cursus te hebben gevolgd. Marchien heeft als vrijwilliger gewerkt bij de crechedienst en bij de leiding kinderdiensten in de Kloosterkerk.

Als jeugdouderling neemt Marchien de kinderen tot 12 jaar voor haar rekening, oftewel de crechegroep en de basisschoolgroep. Jeugdouderling Gilbert Laurens heeft de groep jongeren vanaf 12 jaar onder zijn hoede, oftewel de middelbare school. In de dienst van 12 november 2017 is ook jeugdpastor Peter van der Beek bevestigd. Peter, Marchien en Gilbert zijn samen verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de Kloosterkerk.

Stevige basis

Op dit moment zijn de kinderen van de basisschool vanwege een tekort aan leiding in twee groepen onderverdeeld. Marchien hoopt dat op termijn weer met drie groepen (onder-, midden- en bovenbouw) kan worden gewerkt omdat de verschillende leeftijdscategorieën dan het beste tot hun recht komen.

Kinderen zijn belangrijk in de kerk, zij zijn immers de toekomst, zegt Marchien. Zij moeten in hun jeugd in de kerk een goede plek en een stevige basis krijgen zodat zij later het kerkelijk gebeuren kunnen “dragen”. De afgelopen Paasdienst waren er meer dan 50 kinderen in de kerk. Dat was prachtig! Marchien ziet dit meteen ook als een uitdaging: meer kinderen naar de kerk halen. De manier waarop dit gaat gebeuren, moet nog vorm krijgen. Marchien denkt niet alleen aan het aanbieden van activiteiten in de kerk maar ook aan buitenkerkelijke activiteiten. Op dit moment is er sinds lange tijd weer een bovenbouwgroep van kinderen van 15 jaar en ouder. Er ligt een mooie taak voor het jeugdpastoraat om deze groep vast te houden en uit te bouwen!

Als het over de kinderen gaat, wordt wel eens gesproken over wat zich “achter de witte muur” van de kerkruimte afspeelt, zegt Marchien. Zij wil als jeugdouderling datgene wat achter die witte muur gebeurt naar voren halen en de kerk daarin (meer) laten delen. Dat is belangrijk. Een start zal worden gemaakt met het Adventsprojekt.

Samen met Peter en Gilbert wil Marchien de komende tijd de kinderen op een inspirerende en aansprekende manier betrekken bij de Kloosterkerk.