De activiteiten van de Diaconie en Kloosterkerk Wereldwijd maken deel uit van de Stichting Diaconie Kloosterkerk. Kloosterkerk Wereldwijd houdt zich bezig met projecten in het buitenland, de Diaconie met noden in Nederland.

Doel van de meeste projecten, die door Wereldwijd worden ondersteund, zijn gericht op verbetering van de levensomstandigheden door onderwijs mogelijkheden te bieden aan jongeren of door inkomen gerichte activiteiten van volwassenen te ondersteunen in landen, waar er van regeringswege weinig of geen middelen beschikbaar zijn.

“Wereldwijd” ondersteunt via de Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (SPS) projecten in de regio Ndondol, een dorp 150 km ten oosten van de hoofdstad Dakar.

De laatste jaren richt de Stichting zich voornamelijk op het financieel ondersteunen van op inkomen gerichte activiteiten van vrouwen- of mannengroepen, onder andere door middel van het verlenen van microkredieten.

Senegalezen zijn gewend in groepen te werken. Het is interessant hoe dit in zijn werk gaat.

Een groep van vrouwen vraagt een microkrediet aan bij de missiezusters, die in het dorp wonen. Zij beheren het geld dat door SPS beschikbaar is gesteld voor deze activiteit. Iedere vrouw leent € 10. Dit is het begin van hun onderneming. Van deze € 10 worden bijvoorbeeld gedroogde of verse vis, tomaten, pinda’s of kralen voor kettingen gekocht en deze worden vervolgens op de markt of bij families in de buurt met winst verkocht. Op maandag, marktdag, is het een drukte van jewelste. De vrouwen zijn bijzonder ondernemend en creatief.

Na een jaar moet het krediet worden terugbetaald met 10 % rente. Mocht een vrouw het niet terug betalen, dan is er een probleem. Ze moet een heel goede reden hebben, wil dit geaccepteerd worden door de leden van de groep. Heeft zij die reden niet dan zal de vrouw de groep moeten verlaten, vaak wel nadat zij is gedwongen om nog voor haar vertrek te betalen. Ze wordt dus eigenlijk verstoten en dat is een schande in een kleine gemeenschap. Resultaat is dat dit wel de meest efficiënte manier is om microkredieten te verlenen in regio’s, waar de bevolking over het algemeen arm is. Inmiddels hebben 500 vrouwen een microkrediet gekregen en dat tot nu toe in alle gevallen terugbetaald, waarna zij het bedrag opnieuw kunnen lenen.

Opvallend is dat de bevolking moslim is en de zusters (die veelal uit Azië komen) katholiek. Er is een groot wederzijds vertrouwen en respect, waardoor dit microkrediet project succesvol verloopt.

Carien Roselaers-Pluimers