Zoals gebruikelijk houden we u jaarlijks op de hoogte over de relatie van Kloosterkerk Wereld Wijd met Percik, instituut voor sociologisch onderzoek, democratie en sociale rechtvaardigheid in Salatiga op Midden Java. We steunen bij Percik de interreligieuze dialoog en met name het kinderprogramma Sobat Anak.  Ook dit voorjaar brachten twee leden van de commissie een bezoek aan Percik.

Ze begonnen daar met een intensief gesprek over de huidige situatie in Indonesië en de rol van Percik. Indonesië is een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze  samenleving. Verscheidenheid is de dagelijkse realiteit in Indonesië. Het is dan ook heel belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk leren hoe te leven in een zo verscheidene samenleving, waarbij de rol van ouders, leerkrachten en vrijwilligers groot is.

Percik zet zich op dit gebied al vele jaren in en heeft met name op interreligieus gebied kinderprogramma’s ontwikkeld, aanvankelijk genoemd KBKS ‘wij zijn verschillend, wij zijn hetzelfde’, nu Sobat Anak genoemd. Kloosterkerk Wereldwijd ondersteunt dit programma al sedert 2011 en door ons jaarlijks bezoek, waarin we ook deelnemen aan diverse activiteiten, zien we resultaten en ontwikkelingen. De afgelopen tijd zijn er naast de interreligieuze activiteiten voor de kinderen workshops gehouden voor vrijwilligers en docenten, zowel van zondagsscholen als van koran scholen en van boeddhisten. Niet alleen in Salatiga, maar in verschillende steden op Midden Java.

Daarnaast  wordt nu ook nadruk gelegd om binnen de verschillende religies diverse stromingen met elkaar in contact te brengen. Wij herkenden dat uit onze eigen jeugd, waarin gereformeerd, hervormd en rooms-katholiek mijlenver van elkaar verwijderd waren en het bijzonder was als je in een dorp opgroeide waar die scheidslijnen minder speelden.

Percik speelt een belangrijke rol, gaat in op actuele ontwikkelingen en gaat eveneens in op vragen die zij vanuit lokale en nationale overheden ontvangen.

Tijdens ons bezoek afgelopen voorjaar bezochten we o.a. een bijeenkomst bij een moskee in een dorpje in de omgeving van Surakarta, waar ruim 80 kinderen vanuit verschillende moslim achtergrond bij elkaar kwamen, en wij ook gevraagd werden iets te vertellen over onze achtergrond. Met een gerespecteerde imam kwamen we in gesprek, over verschillende godsdiensten, over verschillen en conflicten die daar vaak uit voortkomen,  en over de overeenkomsten. Een mooie uitspraak van hem: ‘we moeten ons voor ogen houden dat we allemaal van Adam afstammen’. Wij hebben hem beloofd dat niet te vergeten en dat ook door te geven!

Kloosterkerk Wereld Wijd steunt dit programma van Percik van harte en we rekenen dan ook op uw ruimhartige steun, zodat Percik dit belangrijke werk kan voortzetten.

Janny Vellekoop en Willemien Ankum