Waar ben je nu? –  ds Wim Jansen.
“Jij weet het nu, zeggen ze dan. Jij weet nu hoe het onbekende land eruitziet. Maar misschien weet je helemaal niets…… Waar ben je? Waar en hoe kom ik jou op het spoor? En met jou al die andere dierbaren die mij ontvallen zijn. Ik ga met jou nadenken over de plek waar jij nu bent. Ik wandel met jou langs allerlei posities die mensen innemen in hun denken over de dood.”

Dit schrijft de auteur in de proloog in een brief aan zijn overleden vriend, Jaco Schouwenaar, nadat die dodelijk verongelukte. Hij zoekt helderheid in de verwarrende delta van visies op de dood, met als kernvraag: “hoe belangrijk is het individu in het licht van de eeuwigheid?”
Dr. Aarnoud van der Deijl,  redacteur van ‘Doornse Catechismus’, bij de presentie van het boek:  “Je hebt een boek over een zwaar onderwerp geschreven, dat je in één adem uitleest met regelmatig een glimlach op je gezicht. De ondertoon is er één van een mildheid,waarin ook de humor niet ontbreekt, al is dat dan meestal de humor van de vriend aan wie je dit boek schreef, Jaco Schouwenaar. Je boek is opgebouwd uit twee genres, een doorlopende brief aan Jaco, die nu bijna precies een jaar geleden plotseling bij een ongeluk omkwam. Je wandelt en mijmert met hem, zoals je dat tijdens zijn leven ook zo graag deed en zoals je je ergens in het boek voorstelt dat God met Henoch wandelt. Het is volgens mij jouw grote kracht:  het combineren van persoonlijke ervaringen aan een theologische reflectie, die tegelijkertijd heel diep en heel verrassend is”.
Dit boek is geschreven voor ieder die een dierbare verloor aan de dood. Het biedt perspectief voor hen die zich niet meer kunnen vinden in het traditionele hemelgeloof, maar evenmin genoegen nemen met ‘dood is dood’.

Wim Jansen is predikant voor de Protestantse Kerk Nederland in Brouwershaven en de Vrijzinnig Hervormden in Delft. Hij publiceerde eerder onder andere ‘Popmuziek en Geloof’, ‘Het geheim van de liefelijkheid’, ‘Jaargetijdenboek’ en ‘Voorbij de leegte’.