Et Resurrexit. Passie en opstanding op ikonen

Onder redactie van Joost Heutink en Marc-Oliver Loerke

Pasen is het belangrijkste Christelijke feest. Op veel ikonen staan de verrijzenis van Christus en Zijn overwinning op het rijk van de dood centraal.

Daarnaast bestaat er een rijke traditie van afbeeldingen van het lijden en sterven van Christus. In dit rijk geïllustreerde boek wordt de fascinerende beeldtaal van Russische en Griekse ikonen rond de lijdenstijd en Pasen toegelicht. Vervolgens komen fraai versierde Russische paaseieren, bronzen kruisen en ikonen van de Moeder Gods aan bod.

De bibliotheekcommissie