Aan het het begin van de veertigdagentijd presenteert de diaconie weer een Haags diaconaal project. Dit keer is dat: Kies! Sociale supermarkt.

Op zondag 10 maart 2019 om 11.00 uur is het zover: dan staat de rijdende winkelwagen van Kies! Sociale supermarkt bij de Kloosterkerk voor de deur. Na ruim een jaar wekelijks op drie uitdeelpunten de klanten van de Voedselbank te hebben geholpen, is Kies! Sociale supermarkt een begrip geworden in haar werkgebied in Den Haag Zuidwest tot zelfs buiten Den Haag. Natuurlijk zijn wij bekend bij onze belangrijkste samenwerkingspartner de Voedselbank Haaglanden en bij onze klanten, maar inmiddels hebben ook heel wat supermarkten en kerken in Zuidwest extra gratis producten voor onze klanten aangeboden. Ook pers en politiek kennen Kies! en de schrijnende armoede die Kies! regelmatig onder de aandacht brengt. Dat klanten zelf hun boodschappen kunnen kiezen, spreekt erg aan. Dat zij daarnaast in gesprekken met onze coaches kunnen kiezen welke betere toekomst zij voor zichzelf zien en hoe zij daaraan kunnen werken met gebruikmaking van hun eigen talenten en met onze steun, trekt nog meer aan. Het afgelopen half jaar is het aantal huishoudens dat boodschappen doet op onze drie locaties gegroeid; van 175 naar 243 huishoudens. Omdat er nog duizenden mensen meer zijn, die ook in aanmerking zouden kunnen komen om klant te worden, doet een vriend van Kies! onderzoek hoe het komt dat zij zich niet als klant melden en wat wij kunnen doen om hen toch als klant te kunnen verwelkomen. Dankzij onze veertig gedreven en enthousiaste vrijwilligers kunnen wij niet alleen onze huidige klanten helpen, maar kunnen er ook nog veel nieuwe klanten bij. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben er meer dan 100 coachings-gesprekken plaatsgevonden, zowel eenmalige als (meestal) meerdere gesprekken; bouwen aan je toekomst is tenslotte een proces. Klanten worden enthousiast en komen in beweging, zij zoeken mogelijkheden om mee te doen in de samenleving: sommigen zoeken vrijwilligerswerk, anderen pakken een studie weer op met steun van een vrijwilliger, weer anderen zijn op zoek naar een baan of komen vertellen dat ze die al hebben gevonden. Zondag 10 maart a.s. kunt u na afloop van de dienst in de Kloosterkerk kennismaken met de winkelwagen, de winkelmanager en de projectleider van Kies! Sociale supermarkt.

We ontmoeten u graag!

Kees Buist, projectleider, 06 2040 1618, kbuist@stekdenhaag.nl