De openstelling van de kerk in de zomermaanden loont de moeite. In de maand mei kwamen er al meer dan 1200 bezoekers. En dat worden er tot en met 15 september alleen maar meer. De kerk is open van dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 16 uur. Op de vorige oproep om kerkwacht te worden, hebben zich 7 nieuwe kerkwachters gemeld, waar we heel blij mee zijn, maar toch komen we nog mensen tekort. We zoeken mensen die 1x per week of 1x per 2 weken bereid zijn zich 2 uur in te zetten om de bezoekers in onze kerk te ontvangen. Voor informatie en opgeven kunt u bellen met of mailen naar Yna Visser, tel.nr. 06 11 59 83 99, e-mail: yna.visser@ziggo.nl of naar Anneke Zorn, e-mail: a.zorn-hoek@planet.nl. Alvast heel veel dank voor uw of jouw reactie!!