ZONDAG 9 september 2018
16e zondag na Pinksteren
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst
Deze zondag begint een serie diensten over Abraham en Sara.
Met hen begint het verhaal van Israël. Zij zijn de aartsouders van dit volk en met hen krijgt het volk zijn eigen identiteit te midden van de andere volkeren. Niet dat die
andere volken voortaan buiten beeld zijn, zij zullen immers worden gezegend in Abrahams en Sara’s nakomelingen. Toch lopen de verhalen niet onmiddellijk over van
zegen: Abraham en Sara zijn nog niet uit Haran vertrokken en aangekomen in het beloofde land (daarover gaat het op 9 september) of er is al hongersnood, waardoor ze
moeten vluchten naar Egypte (16 september). Vervolgens gaan Abraham en zijn neef Lot uit elkaar en is er oorlog in het land, waar Lot de dupe van is (23 september).
Kortom: hoe veelbelovend het begin ook is, de realiteit van het beloofde land is zoveel taaier dan gedacht en gehoopt. Tot een zegen zijn, is geen sinecure.

Bij de kinderdiensten
Alles is alweer van start gegaan. De kinderen gaan alweer naar school en de sportclubs komen ook langzaam weer op gang. Ook in de kerk starten we alles weer op en
aanvaarden de reis van het nieuwe seizoen. Er zijn veel bijbelverhalen waar reizen ook in centraal staat. De oudste kinderen gaan met één zo’n verhaal aan de slag. De jongste kinderen horen hier een toepasselijk Godly Play-verhaal bij. Zij blijven in
de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.