ZONDAG 9 DECEMBER 2018

– 2e advent ‘Populus Sion’ – ‘Volk van Sion’, (Jes 30,19)

Voorganger: ds. Jan Greven

Ouderling: Gilbert Laurens

Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:

Aan de witte muur hangen werken van Françoise Stoop. Ze spelen daar hun spel van licht en kleur. Licht is kenmerkend voor de tijd van Advent waarin naar de komst van de Messias wordt uitgekeken, die het licht van de wereld is. Daarom wordt deze weken uit de profetie van Jesaja gelezen. Het gaat daar meer dan eens over licht. Er wordt op gehoopt, er wordt naar verlangd, het wordt verwacht, ook al zijn de tijden donker. Vandaag over de samenhang tussen licht en barmhartigheid.

Bij de kinderdiensten:

Bij de kinderdiensten splitsen wij altijd op in twee groepen. De jongste groep is voor kinderen van 4 – 7 jaar. De oudste groep is er voor kinderen van 8 – 12 jaar. In aparte ruimtes horen zij een bijbelverhaal, maken deze periode een kunstzinnige verwerking en denken op hun eigen niveau na over bijbelverhalen of bijbelse thema’s. Zo werken zij langzaam naar Kerstmis toe!