ZONDAG 8 JULI 2018
-7e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Maria Haslinger-Maalman
Organist: Geerten van de Wetering

Er worden in deze dienst 4 kinderen gedoopt.
Tot ouderling zal worden bevestigd: André Suurmond

Bij de dienst:

In de zomermaanden klinken er waterverhalen in de Kloosterkerk. Zo wordt er aangesloten bij de fototentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ waarin jonge kunstenaars zich hebben laten leiden door het aloude verhaal van de Zondvloed. Niet alleen daarin speelt water een belangrijke rol. Het begint al met Genesis 1 waar de Eeuwige het land aan de oervloed onttrekt, en het eindigt met de belofte in Openbaring dat ‘… de zee niet meer is…’. En steeds gaat het in het water van de zee om meer dan H2O: het gaat over chaos, oerkrachten, over nood en ondergang en over hoe je je daar als mens weer aan kunt ontworstelen. Vandaag beginnen we bij Noach en de Zondvloed, een verhaal dat van oudsher klinkt bij de doop.

Bij de kinderdiensten

De afgelopen weken stonden allerlei bijbelverhalen met het thema ‘Water’ centraal. Het scheppingsverhaal, het verhaal over de Exodus en over Jona kwamen aan bod. Vanmorgen, op de laatste zondag voor de zomervakantie, horen we over een gelijkenis waarin water centraal staat.

De oudste kinderen horen vanmorgen een bijpassend Godly Play-verhaal. Zij blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.