ZONDAG 7 APRIL 2019

-5e zondag van de Veertigdagentijd-

‘Judica’

‘Verschaf mij recht, o God’ (Psalm 43:1)

Voorganger: ds. Gerard van Es

Organist: Geerten van de Wetering

Ouderling: André Suurmond

 

Bij de diensten:

Mensen zonder naam. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes wordt er een heel aantal ten tonele gevoerd: de hofbeambte en zijn zoon, de vrouw bij de bron, de blindgeborene, de moeder van Jezus en zijn broers, én – niet in het minst – de geliefde leerling. Wist de schrijver niet hoe zij heetten of heeft hij er een bedoeling mee? In deze Veertigdagentijd komt een aantal van deze anonieme personages aan het woord in de diensten. Vandaag staat een naamloze vrouw centraal, die beschuldigd wordt van overspel.

Bij de kinderdiensten:

In de aanloop naar Pasen bereiden we ons met Godly Play verhalen voor op het grote feest van Pasen. Op Palmzondag is er een Palmpaasoptocht en met Pasen een gezamenlijke kinderdienst. Deze week vertellen we twee nieuwe Godly Play verhalen. Met de jongste groep spelen we: ‘De Legende van de Paaseieren’. Dit verhaal staat niet in de Bijbel, het is een oude Oost-Europese legende, waarin een verbinding wordt gelegd tussen Paaseieren als teken van nieuw leven en de Christelijke symboliek.

Met de oudste groep lopen we vooruit op de Goede Week: we bouwen de muren van de stad Jeruzalem en zien hoe Jezus en zijn leerlingen van de Olijfberg de stad inkomen. Alle plekken die een rol spelen in de laatste week van Jezus worden zichtbaar.

Alle kinderen, beide groepen, blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.

De tieners komen deze ochtend in de Crypt bij elkaar. Met leeftijdsgenoten van 12 – 15 jaar hebben zij een Jeugdkapel-viering, waarin de Veertigdagentijd centraal staat.